Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO gt Engels

Question

1

Wat is het doel van de folder van het Department of the Environment, Transport and the Regions? Reizigers erop wijzen dat:

Question

2

Waar heeft het woord 'litter' in deze tekst betrekking op?

Question

3

‘Security … is being stepped up’ (eerste alinea).
Volgens dit berichtje is Top Class Travel van plan een nieuwe veiligheidsmaatregel in te voeren. In welke alinea wordt deze maatregel beschreven?

Question

4

How does Gitangeli Sapra introduce the subject of this text in lines 1-8?
(Number seven … know it.)

Question

5
Welk van de volgende woorden past het best bij 5 in regel 9?

Question

6
What makes arranged marriages so successful according to lines 10 - 20?

Question

7
Welk van de volgende woordgroepen past het best bij 7 in regel 30?

Question

8

Je hebt een weekendje Londen geboekt en je krijgt deze folder in handen. Je besluit een
'Visitor Travelcard' te kopen.

Welke informatie over deze 'Travelcard' is juist volgens de folder?