Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kijk naar deze plattelandsgebieden.

In welk gebied zijn grote landbouwbedrijven?
Uit welk gebied trekken mensen weg?
In welk gebied blijven mensen wonen?
In welk gebied komen toeristen vanwege het mooie landschap?

Question

2
Kijk naar dit lijstje woorden.
Horen ze bij platteland waar mensen blijven of bij platteland waar mensen weggaan?
Of bij allebei?

Question

3
Hoe noem je dorpen waar bijna niemand meer woont?

Die noem je

Question

4
Niet alle boeren in Frankrijk kunnen meedoen met de mechanisatie.
Wat is daar de belangrijkste oorzaak van?

Question

5
Hoe komt het dat mensen wegtrekken uit dorpen in de Auvergne?
Klik de drie goede antwoorden aan.

Question

6
Kijk naar deze kaart.

Waar was vóór het jaar 1900 al landbouw?

Question

7
Waar kan deze foto gemaakt zijn?

Question

8
De grond rond Murcia is nu beter geschikt voor landbouw dan vroeger.
Hoe komt dat?

Question

9
Régis vertelt:
"Ik woon in een grote stad in het zuidoosten van Frankrijk.
De rivier de Rhône stroomt door mijn stad."

Waar woont Régis?

Question

10
Claire vertelt:
"Veel van het graan dat mijn oom verbouwt, is voor de export."

Wat bedoelt Claire daarmee?