Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Maak het voltooid deelwoord.

snotteren - heeft

Question

3
De school. (verhuizen)

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
De kinderen hebben veel pret. (hinkelen)

Question

7
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

jullie hebben geantwoor

Question

8
Maak het voltooid deelwoord

schelen - heeft

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Maak het voltooid deelwoord.

schokken - is

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Maak het voltooid deelwoord.

squashen - heeft

Question

14
Maak het voltooid deelwoord.

snuiten -

Question

15
Maak het voltooid deelwoord.

slagen - is