Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Maak het voltooid deelwoord.

vlechten -

Question

2
Voltooid deelwoord of niet?

komen

Question

3
Maak het voltooid deelwoord.

feesten -

Question

4
Maak het voltooid deelwoord.

schokken - is

Question

5
De flat. (bouwen)

Question

6
De foto. (ontwikkelen)

Question

7
De foto. (vergroten)

Question

8
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

zij hebben ontmoe

Question

9
Maak het voltooid deelwoord.

slagen - is

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Maak het voltooid deelwoord

schelen - heeft

Question

12
De school. (verhuizen)

Question

13
Maak het voltooid deelwoord.

spelen - heeft

Question

14
Maak het voltooid deelwoord.

springen - is

Question

15
Maak het voltooid deelwoord.

snotteren - heeft