Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Wat is de juiste spelling?

Question

4
De flat. (bouwen)

Question

5
Maak het voltooid deelwoord.

branden -

Question

6
Het kind. (liefkozen)

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Wat is de juiste spelling?

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Wat is de juiste spelling?

Question

11
Maak het voltooid deelwoord.

sparen - heeft

Question

12
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

jullie hebben ontdek

Question

13
Voltooid deelwoord of niet?

leven

Question

14
Maak het voltooid deelwoord.

schokken - is

Question

15
De kinderen hebben veel pret. (hinkelen)