Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

het is gehech

Question

3
Maak het voltooid deelwoord.

testen -

Question

4
De vrijgezel. (kussen)

Question

5
Maak het voltooid deelwoord.

starten - is

Question

6
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

jullie hebben geantwoor

Question

7
Wat is de juiste spelling?

Question

8
Maak het voltooid deelwoord.

schokken - is

Question

9
komt Mette op school aan. (rennen)

Question

10
Maak het voltooid deelwoord.

springen - is

Question

11
De reiziger. (stranden)

Question

12
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

zij is geboei

Question

13
De school. (verhuizen)

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
Wat is de juiste spelling?