Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VWO Natuurkunde

Question

1
In onderstaande figuur is een schakeling getekend waarin op een spanningsbron met constante spanning een lampje, een variabele weerstand R, een LDR en een NTC-weerstand is aangesloten.

       

Het lampje brandt aanvankelijk normaal.
Bij een van de volgende veranderingen brandt het echter door.
Welke verandering moet dat geweest zijn?

Question

2

Op de foto stort een skater zich in een ‘halfpipe’ omlaag. Een halfpipe bestaat uit twee cirkelvormige hellingen die onderaan door een horizontaal vlak met elkaar zijn verbonden. Op de foto is één van de hellingen afgebeeld.

We beschouwen een tijdstip waarop de skater zich bevindt in de situatie van onderstaand figuur. 
        

De skater is daarin voorgesteld met het zwaartepunt Z en beweegt zich in neerwaartse richting.
De snelheid langs de helling neemt toe.
In de figuur zijn met genummerde pijlen vier richtingen aangegeven. Eén van deze richtingen is bij benadering de richting van de resulterende kracht op de skater.
Welke pijl benadert deze richting het beste?

Question

3
In onderstaande figuur is een snelheid-tijddiagram getekend van twee auto's die op t = 0 s naast elkaar bij een verkeerslicht vertrekken.

        

Te zien is dat auto 1 aanvankelijk sneller optrekt, maar door auto 2 wordt ingehaald.
De auto's zijn ongeveer weer op dezelfde plaats:

Question

4
Een kracht F veroorzaakt een versnelling van 0,20 m s-2 als hij werkt op massa m1 en een versnelling van 0,30 m s-2 als hij werkt op een massa m2.
De versnelling in m s-2 die een kracht 2F veroorzaakt op de massa m1 en m2 samen is dan:

Question

5

Voor biologisch onderzoek aan cellen kan gebruik gemaakt worden van een bijzonder soort microscoop: de scanningmicroscoop.
Als lichtbron wordt een argon-ion-laser gebruikt.
Deze laser zendt onder andere blauw licht uit met een golflengte van 488 nm.
In de figuur is een deel van het energieniveauschema van het argon-ion weergegeven.

Bij welke energie-overgang of energie-overgangen wordt deze straling uitgezonden?

Question

6
Vanuit stilstand glijdt een puck wrijvingsloos langs een schuine helling omlaag over een hoogte h (zie figuur).

       

De snelheid op hoogte h = 0 (dus beneden) is dan c maal zo groot als de snelheid op hoogte ¼ h.
De waarde van c is:

Question

7
Van een schroefveer is de veerconstante C.  
Als men de veer in drie gelijke delen knipt, is de veerconstante van elk deel:

Question

8
 afb. 1.jpg
Een Tokamak (zie de foto) is een kernfusiereactor waarin met behulp van een magnetisch veld een plasma kan worden opgesloten. Zo’n plasma bestaat uit atoomkernen en vrije elektronen. In het plasma vindt kernfusie plaats. Hierbij ontstaan een heliumkern en een neutron uit de fusie van een deuteriumkern 01.JPG en een tritiumkern 02.JPG.

In een Tokamak is het magnetisch veld toroïdaal. Dat wil zeggen dat de veldlijnen de vorm van een ring (een torus) hebben. 
Dit is schematisch in bovenaanzicht weergegeven in de figuur hier onder.
We bekijken een deuteriumkern die binnen in zo’n magnetisch veld een spiraalvormige beweging maakt.
De component van de snelheid loodrecht op het veld V  heeft een waarde van 5,1·106 m s–1 en de straal van de spiraalbaan bedraagt 0,20 m.
afb. 2.jpg

Bereken de sterkte van het magneetveld B.

Question

9
Bij het meten van de verval-krommen van de radioactieve stoffen A en B wordt voor beide uitgegaan van hetzelfde aantal instabiele kernen. Zie figuur

       


De volgende conclusies worden getrokken:

 I de halveringstijd van stof A is 2x zo groot als van stof B
II stof A zendt 2x zo veel energie per tijdseenheid uit als stof B

Welke van deze beweringen is juist?

Question

10
Een radioactieve bron wordt omgeven door een beschermend omhulsel met een dikte van 5,0 cm. Hierdoor wordt 70 % van de straling geabsorbeerd.
De halveringsdikte van het materiaal van het omhulsel is:

Question

11

In april 2004 werd de Sojoez gelanceerd met de Nederlandse astronaut André Kuipers aan boord. De Sojoez bestaat uit een drietrapsraket en een personencapsule. De eerste trap wordt afgestoten na 120 seconde.
Onderstaand computermodel simuleert de verticale beweging van de Sojoez gedurende de eerste 120 s. Alle grootheden in het model zijn uitgedrukt in standaardeenheden.

Beredeneer aan de hand van de modelregels of de versnelling van de Sojoez volgens dit model gedurende de eerste 120 s toeneemt, afneemt of gelijk blijft.

De versnelling:

Question

12

Na verloop van tijd heeft de Sojoez zijn drie trappen afgestoten en nadert de capsule het ruimtestation. Het ruimtestation cirkelt in een stationaire baan op 400 km boven het aardoppervlak.

Bereken de snelheid van het ruimtestation.       
De snelheid is:

Question

13

Een lantaarnpaal op een tropisch eiland is voorzien van een zonnepaneel en een lamp. Zie foto. Het zonnepaneel zet overdag zonlicht om in elektrische energie en laadt daarmee een accu op. 's Nachts levert de accu een constante spanning van 24 V en brandt de lamp.

Het paneel voert op een zekere dag 2,5 MJ elektrische energie toe aan de accu. Het intensiteitverloop van de loodrecht op het zonnepaneel invallende zonnestraling is weergegeven in de figuur.

Het paneel heeft een rendement van 12%. Bepaal de grootte van de totale oppervlakte van de zonnecellen op het paneel.