Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Lees de titel van de les op bladzijde 8. Lees ook de kopjes en kijk naar de plaatjes. Waar gaat deze les over? Klik het goede antwoord aan.