Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

2

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
LH stimuleert de ovulatie.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
Question

4

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

5
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

6

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'. 
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

9

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De penis behoort tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia