Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de functie van de epididymis?
Question

2

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

4

Wat is de functie van de meiose?
Question

5
Kies het juiste antwoord.

Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Het ovarium is een
De uterus is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
De ontwikkeling van de mammae is een
De vagina is een
De menstruele cyclus is een
Question

8

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
Question

10

Wat is de werking van FSH bij de man?