Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

2
Welke van de hier genoemde hormonen zijn gonadotrope hormonen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

7

Wat is het belangrijkste kenmerk van gameten?
Question

8

Wat is het hymen?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?