Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

3

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De penis behoort tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
Question

5

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

9

Wat is het hymen?
Question

10

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?