Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

2

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

3

Wat is de functie van de meiose?
Question

4

Wat is het hymen?
Question

5

Wat is de functie van de epididymis?
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De penis behoort tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
Question

8

Hieronder staan de stadia van de spermatogenese. Zet ze in de juiste volgorde. Begin met: spermatogonia.

Question

9

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Fimbriae vangen de uit het ovarium vrijgekomen eicel op.
Er bestaat een open verbinding tussen het ovarium en het uitwendige milieu.
Döderleinbacillen zorgen voor een zwak basisch milieu in de vagina.
De portio is het in de vagina uitstekende deel van de cervix.
De bartholinklieren scheiden een zwak zuur vocht af.
Het myometrium is de dunste laag van de uteruswand.