Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Wat is de functie van de interstitiële cellen in de testis?
Question

6

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

De meiose I wordt altijd gevolgd door een meiose II. Wat gebeurt er tijdens de meiose II?
Question

8

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

9

Wat is het hymen?
Question

10
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia