Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

3

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Wat is de functie van het acrosoom van het spermatozoön?
Question

5
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Het ovarium is een
De uterus is een
De ontwikkeling van de mammae is een
De menstruele cyclus is een
De vagina is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
Question

6

Wat is de functie van de epididymis?
Question

7

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?

Question

8

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Kies het juiste antwoord.

Question

10

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'.