Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

2

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De ontwikkeling van de mammae is een
De vagina is een
De uterus is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
Het ovarium is een
De menstruele cyclus is een
Question

4

Wat is de functie van de meiose?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

7

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
Question

10

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'.