Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies het juiste antwoord.

Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De penis behoort tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
De vagina behoort tot de genitalia
De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
Question

4

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Wat is van toepassing op (de werking van) het gele lichaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De baard in de keel is een
Beharing in de schaamstreek is een
De testis is een
De prostaat is een
De epididymis is een
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?