Questionmark Perception
Aug 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de vrouw? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Wat is de functie van de meiose?
Question

5

Wat is het hymen?
Question

6

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

7

Op welk moment wordt de eicelontwikkeling voltooid?
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Beharing in de schaamstreek is een
De epididymis is een
De baard in de keel is een
De testis is een
De prostaat is een
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De vagina behoort tot de genitalia
De ovaria worden gerekend tot de genitalia
De kleine schaamlippen behoren tot de genitalia
De clitoris behoort tot de genitalia
De uterus behoort tot de genitalia
De venusheuvel wordt gerekend tot de genitalia
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.