Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Er bestaat een open verbinding tussen het ovarium en het uitwendige milieu.
Döderleinbacillen zorgen voor een zwak basisch milieu in de vagina.
Fimbriae vangen de uit het ovarium vrijgekomen eicel op.
De portio is het in de vagina uitstekende deel van de cervix.
De bartholinklieren scheiden een zwak zuur vocht af.
Het myometrium is de dunste laag van de uteruswand.
Question

2

Wat zijn primaire geslachtskenmerken bij de man? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

De vesiculae seminales behoren tot de genitalia
De epididymes worden gerekend tot de genitalia
De testes worden gerekend tot de genitalia
De penis behoort tot de genitalia
De prostaat behoort tot de genitalia
De cowperklieren behoren tot de genitalia
Question

4

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

5
Welke van de hier genoemde hormonen zijn gonadotrope hormonen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Beharing in de schaamstreek is een
De testis is een
De epididymis is een
De baard in de keel is een
De prostaat is een
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Uit welke drie lagen bestaat de uteruswand van binnen naar buiten?

Question

10

Wat is de functie van de epididymis?