Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is de werking van FSH bij de man?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de bevruchting stopt het corpus luteum met de afgifte van progesteron.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt geremd door progesteron.
LH stimuleert de ovulatie.
Afgifte van LH door de adenohypofyse wordt gestimuleerd door progesteron.
LH stimuleert de ontwikkeling van het corpus luteum.
Question

4

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De menstruele cyclus is een
De vagina is een
De uterus is een
Het ovarium is een
Toename van onderhuids vet op bepaalde plaatsen is een
De ontwikkeling van de mammae is een
Question

8

Hieronder staan enkele stadia van de meiose I. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij 'chromatiden spiraliseren'. 
Question

9
Kies het juiste antwoord.

Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.