Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Jullie gebruiken de computer op school, thuis en bij vrienden. Waarvoor kun je de computer gebruiken? Klik de vier goede antwoorden aan.