Questionmark Perception
Jul 05 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 6 en 7 in je boek.
Welke kleren doe je aan tegen de kou? En welke bij warmte?
Zet de foto's op volgorde van heel koud naar heel warm.