Questionmark Perception
Jul 09 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk op de kaartjes op blz. 14 en 16 van je boek. Over welke gebieden gaat deze les?
Liggen deze gebieden in hoog-Nederland of in laag-Nederland? Kies de goede antwoorden.