Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
10 x 5 =

Question

2
In elk glas 2 rietjes.
Totaal
rietjes.

Question

3
7 x 4 =

Question

4
1 x 3 =

Question

5
3 x 2 =

Question

6
Mina is 72 jaar. jaar geleden was zij 44 jaar.

Question

7
5 x 10 =

Question

8
Wat is juist?

Question

9
18 bossen peterselie kosten samen euro.

Question

10
70 - 24 =