Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Lies is 38 jaar. Over jaar is zij 57 jaar.

Question

2
2 x 4 =

Question

3
84 - 16 =

Question

4
2 x 10 =

Question

5
Wat is juist?

Question

6
Elk 10 kilo.
Totaal
kilo.

Question

7
8 komkommers kosten samen euro.

Question

8
2 x 3 =

Question

9
6 x 5 =

Question

10
5 x 2 =