Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Papa is 45 jaar. Over 26 jaar is hij jaar.

Question

2
Wat is juist?

Question

3
In elk net 10 sinaasappels.
Totaal
sinaasappels.

Question

4
8 x 5 =

Question

5
84 - 16 =

Question

6
1 x 3 =

Question

7
6 x 2 =

Question

8
Er zitten 6 appels in een kilo. 1 appel kost eurocent.

Question

9
5 x 4 =

Question

10
9 x 10 =