Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 8
Noem de vier afdelingen van de Verenigde Naties.

A
v
V

I
G
U