Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Macrofagen noemt men ook wel
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Melanocyten zitten in de stratum basale.
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
Question

4

Wat zijn de peyerplaques?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Waardoor zijn T-helpercellen zo belangrijk voor de goede werking van het immuunsysteem?
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Iemand met bloedgroep 0 heeft geen antistoffen tegen bloedgroep A en bloedgroep B in zijn bloed.
Iemand met bloedgroep AB heeft altijd A-antigeen en B-antigeen in zijn bloed.
Iemand met bloedgroep AB kan in noodgevallen bloed van iemand met bloedgroep 0 ontvangen.
Als je moeder bloedgroep A positief heeft, heb je zelf altijd antigeen-A en RhD-antistoffen in je bloed.
Iemand met bloedgroep AB kan in noodgevallen zijn bloed aan iemand met bloedgroep 0 geven.
Iemand met bloedgroep A heeft altijd antistoffen tegen bloedgroep B in zijn bloed.
Iemand met bloedgroep B kan in noodgevallen bloed van iemand met bloedgroep AB ontvangen.
Question

8
Waar bevinden zich cerumen producerende zweetklieren?
Question

9

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

10

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.