Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

2

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

3

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Vul in: epidermis of dermis.


Haren groeien vanuit de
.
De papillae corii maken deel uit van de
.
Aan de stratum reticulare in de
ontleent de huid haar rekbaarheid en veerkracht.
De gevoelszintuigen van de huid bevinden zich in de
.
Zweetklieren groeien vanuit de
.
De doorbloeding van de huid gebeurt door bloedvaten in de
.
Nagels groeien vanuit de
.
Question

6
Hoe heten de capillaire dwarsverbindingen tussen de venen en arteriolen van de drie vaatnetwerken in de huid?
Question

7

Waardoor zijn T-helpercellen zo belangrijk voor de goede werking van het immuunsysteem?
Question

8

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.