Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

2

De huid bestaat van buiten naar binnen uit ...
Question

3

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

4

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten afgebroken.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De milt is een bloedreservoir.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
Question

8
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

9

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

10

Wat versta je onder passieve immunisatie?