Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

2
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat zijn de peyerplaques?
Question

5

Kies de juiste antwoorden.

Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriƫn wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Question

6

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

7

De huid bestaat van buiten naar binnen uit ...
Question

8

Wat versta je onder passieve immunisatie?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?