Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

4

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Hieronder staan de lagen van de epidermis. Zet ze in de goede volgorde, begin bij de laag met de oudste cellen.

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?