Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

2
Hoe heten de capillaire dwarsverbindingen tussen de venen en arteriolen van de drie vaatnetwerken in de huid?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6

Kies de juiste antwoorden.

Een C-vormige celkern vind je bij
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Question

7
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
Question

9

Wat versta je onder passieve immunisatie?
Question

10

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.