Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Kies de juiste antwoorden.

Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Macrofagen noemt men ook wel
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Een C-vormige celkern vind je bij
Question

2

Waar in het lichaam bevinden zich temperatuurgevoelige sensoren?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4

Waaruit bestaat het grootste deel van de dermis?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
Question

6

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

7
Welke drie vaatnetwerken vind je van binnen naar buiten in de huid?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

In de huid wordt onder invloed van de zon een op cholesterol lijkende provitamine gemaakt. Van welke vitamine is dit een voorstadium?
Question

10
Vul in: epidermis of dermis.


Haren groeien vanuit de
.
De papillae corii maken deel uit van de
.
Aan de stratum reticulare in de
ontleent de huid haar rekbaarheid en veerkracht.
De gevoelszintuigen van de huid bevinden zich in de
.
Zweetklieren groeien vanuit de
.
De doorbloeding van de huid gebeurt door bloedvaten in de
.
Nagels groeien vanuit de
.