Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

4

Kies de juiste antwoorden.

Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Een C-vormige celkern vind je bij
Question

5
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

6

In welke volgorde worden de hier genoemde lagen van de huid gepasseerd door de injectienaald bij een intramusculaire injectie?

Question

7
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Wat is van toepassing op zweet en zweetklieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Wat zijn de peyerplaques?