Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat is geen functie van de huid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De huidlijsten zijn het gevolg van de dermale papillen.
De epidermis heeft een eigen vascularisatie.
De epidermis bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel.
Melanocyten zitten in de stratum basale.
In de stratum granulosum vindt melaninevorming plaats.
De cellen in de stratum lucidum kunnen na huidbeschadiging tot deling overgaan.
Question

5

Wat gebeurt er als in de huid op meerdere plaatsen de m. erector pilorum wordt aangespannen?
Question

6

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Welke verschijnselen horen bij een inflammatio?
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?