Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel radialen gaan er in 87o.

Question

2
Hoeveel graden is 1 radiaal?

Question

3
Welke waarde heeft cos(x) als x de waarde 43 rad heeft?

Question

4
We hebben de functie y=3sin(2x+1)+5 met de hoek x in radialen. Wat is de amplitude.

Question

5
We hebben de functie y=2sin(3x+1)+5 met de hoek x in radialen. Wat is de periode.

Question

6
We hebben de functie y=3sin(2x+1)+5 met de hoek x in radialen. Wat is de maximale waarde die de functie bereikt?

Question

7
We hebben de functie y=3sin(1,5x+1)+5 met de hoek x in radialen. Hoeveel perioden zitten er in 25 radialen?

Question

8
We hebben de functie y=3cos(0,5x+1)+5 met de hoek x in radialen. Wat is de amplitude.

Question

9
We hebben de functie y=3cos(0,8x+1)+5 met de hoek x in radialen. Hoeveel perioden zitten er in 15 radialen?

Question

10
We hebben de functie y=2cos(2x+1)+3 met de hoek x in radialen. Wat is de maximale waarde die de functie bereikt?

Question

11
We hebben de functie y=2cos(0,3x+1)+4 met de hoek x in radialen. Wat is de periode.

Question

12


Bepaal de amplitude afgerond op één decimaal.

Question

13


Bepaal de periode afgerond op één decimaal.

Question

14


Bepaal de periode afgerond op één decimaal.

Question

15


Bepaal de amplitude afgerond op één decimaal.