Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Stel dat de consumentenprijsindex voor 2010 op 104 staat (referentiejaar 2009) en dat voor 2011 de consumentenprijsindex 107 is.
Met hoeveel procent zijn de prijzen in 2011 dan gestegen ten opzichte van 2010?


Question

2
Stel dat in een jaar de prijzen met 10% stijgen.
Met hoeveel procent is in dat jaar de waarde van het geld gestegen of gedaald?


Question

3
Stel dat de inflatie in een jaar 4% bedraagt en dat werkgevers en werknemers overeenkomen de lonen met ditzelfde percentage te verhogen om de koopkracht van de lonen te handhaven.
Hoe noemt men een dergelijke aanpassing van de lonen?

Question

4
Stel dat het bruto binnenlands product (bbp) van een land in 2011 500 miljard euro bedroeg. In 2012 was het bbp gestegen tot 515 miljard euro. De inflatie in deze periode bedroeg 2 procent. Met hoeveel procent veranderde in die periode de reële waarde van het bbp?

Question

5
Stel dat de kapitaalmarktrente 8% is en dat de inflatie 3% bedraagt. Beleggers verwachten dat in de komende maanden de kapitaalmarktrente daalt, bij gelijkblijvende inflatie.
Wat verwachten deze beleggers op grond van het bovenstaande omtrent de ontwikkeling van de reële lange rente?


Question

6
Op welke categorie bestedingen heeft (een hoge) inflatie de meest negatieve gevolgen?


Question

7
Waarom lukt het vaak niet of maar ten dele om gestegen kosten door te berekenen aan buitenlandse klanten?


Question

8
Welk voorraadwaarderingssysteem beschermt Nederlandse ondernemingen het best tegen het ontstaan van schijnwinsten als gevolg van inflatie?


Question

9
Welk symptoom heeft bestedingsinflatie niet?

Question

10
In welk geval leiden loonstijgingen tot kosteninflatie?

Question

11
Wat verstaat men onder stagflatie?

Question

12
Waarom leidt iedere stijging van de bestedingen in de monetaristische opvatting tot inflatie?


Question

13
Hoe kunnen overheid en centrale bank de strijd voeren tegen bestedingsinflatie?


Question

14
Ter voorkoming van inflatie bevelen monetaristen de zogeheten vaste geldgroeiregel aan.
Waarom wordt volgens hen op deze manier inflatie voorkomen?

Question

15
Wat verstaat het CBS onder het referentiejaar bij de berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie?