Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke uitspraak is onjuist?

Question

2
Als cliënten hun rapportages en dossiers willen inzien doen hulpverleners vaak moeilijk. Waarom is dat?

Question

3
Respect is een basiswaarde voor een hulpverlener. Welke aspecten horen daarbij? Welke aspecten horen daarbij? Er is meer dan 1 antwoord goed.

Question

4
Welke uitspraak is onjuist?

Question

5
Welke uitspraak is onjuist?

Question

6
Voor vrijwilligers en de administratie geldt dezelfde zwijgplicht als voor de beroepskracht. Is deze stelling waar of onwaar?

Question

7
Hieronder staan een aantal uitspraken over multidisciplinaire samenwerking. Welke uitspraak is onjuist?

Question

8
Er zijn vier morele kwaliteitscriteria voor gebruik van macht /dwang in de hulpverlening. Aan welk criterium wordt in de casus Anton (handboek § 6.3) niet voldaan?

Question

9
Hieronder staan een aantal uitspraken. Welke drukt het belang van de beroepscode het beste uit?

Question

10
Een groepleidster vertelt:“Ik werk sedert enkele maanden op een laagniveaugroep. Vast onderdeel op de maandagmiddag is het spelen op het luchtkussen. Die middag ‘doe’ ik het luchtkussen alleen. Mijn collega is ziek en ik denk het wel alleen te kunnen. Alles verloopt prima tot de laatste tien minuten. In zijn enthousiasme springt A. boven op mij. Ik val om en kom onder A. te liggen. Op dat moment begint hij me wild te zoenen en te betasten. Ik voel zijn penis zwellen. Paniek. Ik worstel en roep tegen A. dat hij van mij af moet gaan. Doordat hij bijna doof is, heeft dit weinig effect. Tot overmaat van ramp gooit T. zich ook nog boven op A. en dus op mij. Nu ben ik echt in paniek. Op dat moment komt gelukkig een collega.” Welke uitspraak is juist?