Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof die tot nu toe is behandeld, beheerst. Daarna bepaal je in overleg met je docent(e) of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1
a. Wat is het nadeel van het stellen van een gesloten vraag bij een interview?
b. Wat is het voordeel van het stellen van een gesloten vraag bij een interview?Question

2
Wat verstaan we onder een suggestieve vraag?Question

3
Welke twee elementen moeten zijn opgenomen in het slot van een interview?Question

4
Om zijn doel bij het publiek te bereiken let een schrijver of spreker op zijn taalgebruik. Aan welke drie aspecten besteedt hij aandacht?Question

5
Wat is bij een zakelijke brief de functie van de referteregel?Question

6
Noteer voor de volgende situaties de aanhef van een zakelijke brief.

a. Je vraagt bij een museum om informatie over de toegankelijkheid voor invaliden. Het is niet bekend wie de brief zal behandelen.
b. Je schrijft een brief over festiviteiten aan het bestuur van de voetbalvereniging van Nunspeet.
c. Je dient een klacht in bij reisbureau Christoffel t.a.v. Frits Verhoef.Question

7
Welke spellingregels pas je toe bij het bepalen van de tussenletter(s) van de volgende samenstellingen?
a.   tarwebrood
b.   zwanenhals
c.   publieksjuryQuestion

8
Waarom noemen we gedachtegang een samenstelling en gedachteloos niet?Question

 
Lees de tekst ' Webmaster op wereldreis .'(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

9
De tekst is een verslag van enkele interviews. Waaraan herken je dat?              Tekst.Question

10
a. Voor welk soort publiek is deze tekst geschreven?
b. Geef hiervoor een bewijs ontleend aan de inhoud.              Tekst.Question

11
Is de tekst informatief of persuasief? Licht je antwoord toe.             Tekst.Question

12
In alinea 3 komen Iris van den Ham en Tora Nauta aan bod. De schrijfster heeft in deze alinea hun antwoorden op haar vragen verwerkt.

a. Noteer na het doorlezen van alinea 3 een voorbeeld van een open vraag die de schrijfster hun gesteld zou kunnen hebben.
b. Noteer hierbij ook een voorbeeld van een gesloten vraag die door haar gesteld zou kunnen zijn.              Tekst.Question

13
a. Noteer een mening uit alinea 9.
b. Noteer een feit uit alinea 9.              Tekst.Question

14
Vat de tekst samen in maximaal 80 woorden. Uit de samenvatting moet voor iemand die de tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:
 • hoe de nieuwe generatie wereldreizigers contact houdt met het thuisfront
 • welke voordelen deze manier van communiceren heeft
 • welke nadelen eraan kleven.              Tekst. • Question

   
  Noteer de woorden in de goede spelling. Let op de mogelijkheid van een tussenletter(s) -s-/-(e)n-.
  Question

  15a
  eende_ei, horde_loop, zonne_cel.  Question

  15b
  beklaagde_bank, reuze_fijn, waarde_oordeel.  Question

  15c
  gesprek_stof, katte_kruid, huile_balk.  Question

  15d
  Koninginne_dag, beroep_ziekte, harte_kreet.  Question

  15e
  rugge_steun, scheep_journaal, groente_zaak.  Question

  16
  Noteer de nummers en zet er het/de juiste leesteken(s) bij. Noteer een kruisje wanneer op de aangegeven plaats geen leesteken hoort.

  Het lijkt zo eenvoudig en dat is het ook. Je steekt 's ochtends een natte vinger in de lucht__ (1) waarna je op de fiets stapt en vertrekt in de richting waarheen de luchtstroom je brengt. Waarom zou je je afbeulen __ (2) als je kunt profiteren van het typische verschijnsel dat wind heet __ (3)
  Communicatie-adviseur Kees Frenay verzon de zogenoemde Wind Mee-ritten. Om de andere zaterdag wordt in Groningen op basis van de weersvoorspelling uit acht windrichtingen een doel gekozen voor een tocht op zondag. Bij het einddoel __ (4) een horecagelegenheid __ (5) staat tegen het einde van de dag een bus met trailer te wachten die de deelnemers terugbrengt naar de Grote Markt. Kees Frenay __ (6) Ik heb al een mailtje van een vriend gehad __ (7) die het fietsen voor watjes noemde __ (8)
  Naar: Gijs Zandbergen  In: de Volkskrant 29 juni 2002  Question

  17
  Noteer de interpunctieregel die je hebt toegepast bij:
  a.   vraag 15 nummer 2
  b.   vraag 15 de nummers 4 en 5
  c.   vraag 15 nummer 6.