Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kinderen kijken televisie. Hoeveel uur per dag kijken kinderen van 10 jaar gemiddeld televisie, denk je?