Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 8
Wat is een waag?

Een waag is
of een