Questionmark Perception
Aug 15 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee gebieden gaat deze les?
In het ene gebied blijven mensen wonen. Zet daar een W achter.
Het andere gebied wordt steeds leger. Zet daar een L achter.

-
-