Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk van deze milieueffecten vindt niet op continentaal enm mondiaal niveau plaats:

Question

2
Een typisch regionaal milieuprobleem is:

Question

3
Het belangrijkste broeikasgas is:

Question

4
Vermeerdering van de hoeveelheid broeikasgassen zorgt ervoor dat:

Question

5
De verwijderingsbijdrage op nieuwe koelkasten en diepvrieskisten dient voornamelijk om:

Question

6
Het gat in de ozonlaag is:

Question

7
De dikte van de ozonlaag wordt gemeten met:

Question

8
Smog kwam voor het eerst voor:

Question

9
Belangrijke veroorzakers van verzuring van het milieu zijn:

Question

10
NO2-uitstoot in de lucht geeft, na oplossing in wolkenwater, aanleiding tot de vorming van:

Question

11
Als een boer kalk over het land strooit doet hij dat om de pH van de grond te:

Question

12
Doorslaggevend voor het zelfreinigend vermogen van water is de aanwezigheid van:

Question

13
Overbemesting zorgt er voor dat:

Question

14
Welke van de volgende technieken is eigenlijk geen saneringstechniek voor bodemverontreiniging:

Question

15
Recyclen staat voor: