Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

2
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

3

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

4
Wat zijn chromosomen?

Question

5
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

6

Welke van onderstaande omstandigheden leiden tot een verhoging van de bloeddruk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

8
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

9
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.