Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

3
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

4
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

6

Welke van onderstaande omstandigheden leiden tot een verhoging van de bloeddruk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

8
Wat is een functie van de celkern?
Question

9
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het golgicomplex werkt nauw samen met het endoplasmatisch reticulum.
Lysosomen bestaan uit een netwerk van membranen.
Ribosomen spelen een belangrijke rol bij de eiwitsynthese.
ADP is het belangrijkste product van de aerobe dissimilatie.
Mitochondriën zijn betrokken bij de energieproductie van de cel.
De celstofwisseling speelt zich voornamelijk af in het intercellulaire milieu.