Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Question

3
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

4
Wat zijn chromosomen?

Question

5
Wat is een functie van de celkern?
Question

6
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

7
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

9
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

10
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.