Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

2
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

3
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

5
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

6
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Question

8
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

9
Wat is een functie van de celkern?
Question

10
Wat is van toepassing op enzymen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.