Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het golgicomplex werkt nauw samen met het endoplasmatisch reticulum.
ADP is het belangrijkste product van de aerobe dissimilatie.
Mitochondriën zijn betrokken bij de energieproductie van de cel.
Lysosomen bestaan uit een netwerk van membranen.
De celstofwisseling speelt zich voornamelijk af in het intercellulaire milieu.
Ribosomen spelen een belangrijke rol bij de eiwitsynthese.
Question

2

Welke van onderstaande omstandigheden leiden tot een verhoging van de bloeddruk? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

5

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

6
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

7
De cel wisselt continu stoffen met zijn omgeving uit. Welke van de hieronder genoemde begrippen hebben betrekking op actief transport via de celmembraan?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

8
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

9
Wat zijn chromosomen?

Question

10
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?