Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

2
‘Zes’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

3
‘Enkele’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

4
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

5
Wat is een voorzetsel?

Question

6
Namen van fruit hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

7
Wat is een voorzetsel?

Question

8
Wat is een voorzetsel?

Question

9
Staat een voorzetsel altijd vóór het woord waar het bij hoort?

Question

10
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

11
Wat is een voorzetsel?

Question

12
‘Drie’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

13
Het woord ‘socialisme’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

14
Is ‘terwijl’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

15
Welke woorden zijn voegwoorden?