Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het woord ‘Nederlands’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

2
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

3
Namen van windrichtingen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

4
Wat is een voorzetsel?

Question

5
Noemen rangtelwoorden een aantal?

Question

6
Namen van beroepen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

7
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

8
Wat is een voorzetsel?

Question

9
‘Tiende’ is een onbepaald rangtelwoord.

Question

10
Het woord ‘lerares’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

11
Namen van groenten hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

12
Het woord ‘socialisme’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

13
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

14
Is ‘omdat’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

15
Infinitieven hebben altijd als bepaald lidwoord.