Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Verkleinwoorden hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

2
Verbinden onderschikkende voegwoorden twee hoofdzinnen?

Question

3
‘Drie’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

4
Wat is een voorzetsel?

Question

5
Noemen rangtelwoorden een nummer in een reeks?

Question

6
‘Derde’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

7
Namen van mannen, vrouwen en beroepen hebben altijdals bepaald lidwoord.

Question

8
Is ‘omdat’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

9
Namen van fruit hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

10
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

11
Het woord ‘huisje’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

12
Namen van talen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

13
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

14
‘Enkele’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

15
Namen van hemellichamen hebben altijd als bepaald lidwoord.