Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het woord ‘krijtje’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

2
Namen van bergen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

3
‘Zes’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

4
Staat een voorzetsel altijd vóór het woord waar het bij hoort?

Question

5
Is ‘terwijl’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

6
‘Tiende’ is een onbepaald rangtelwoord.

Question

7
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

8
Het woord ‘kaboutertje’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

9
Wat is een voorzetsel?

Question

10
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

11
Noemen rangtelwoorden een aantal?

Question

12
Wat is een voorzetsel?

Question

13
Namen van mannen, vrouwen en beroepen hebben altijdals bepaald lidwoord.

Question

14
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

15
Welke woorden zijn voegwoorden?