Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
‘Vijfde’ is een bepaald rangtelwoord.

Question

2
Is ‘honderd’ een hoofdtelwoord?

Question

3
‘Drie’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

4
Namen van fruit hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

5
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

6
Namen van windrichtingen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

7
Noemen hoofdtelwoorden een nummer in een reeks?

Question

8
Wat is een voorzetsel?

Question

9
Het woord ‘zon’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

10
Verbinden onderschikkende voegwoorden twee hoofdzinnen?

Question

11
‘Verschillende’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

12
‘Veel’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

13
Wat is een voorzetsel?

Question

14
‘Honderd’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

15
Wat is een voorzetsel?