Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
‘Vijfde’ is een bepaald rangtelwoord.

Question

2
Het woord ‘lerares’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

3
Het woord ‘Nederlands’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

4
Verkleinwoorden hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

5
Is ‘en’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

6
Noemen hoofdtelwoorden een nummer in een reeks?

Question

7
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

8
Wat is een voorzetsel?

Question

9
‘Honderd’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

10
Namen van bergen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

11
Het woord ‘zon’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

12
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

13
Namen van talen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

14
‘Enkele’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

15
Het woord ‘huisje’ heeft als bepaald lidwoord.