Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

2
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

3
Noemen hoofdtelwoorden een nummer in een reeks?

Question

4
Het woord ‘appel’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

5
Namen van hemellichamen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

6
Het woord ‘Nederlands’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

7
Het woord ‘zon’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

8
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

9
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

10
Namen van fruit hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

11
‘Laatste’ is een onbepaald rangtelwoord.

Question

12
Het woord ‘krijtje’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

13
Is ‘want’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

14
Het woord ‘kaboutertje’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

15
Wat is een voorzetsel?