Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Noemen hoofdtelwoorden een nummer in een reeks?

Question

2
Namen van hemellichamen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

3
Het woord ‘onderwijzen’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

4
Namen van talen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

5
Noemen rangtelwoorden een aantal?

Question

6
Namen van mannen, vrouwen en beroepen hebben altijdals bepaald lidwoord.

Question

7
‘Laatste’ is een onbepaald rangtelwoord.

Question

8
Woorden die eindigen op -ment hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

9
‘Verschillende’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

10
Is ‘terwijl’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

11
Namen van cijfers hebben altijd als lidwoord.

Question

12
Wat is een voorzetsel?

Question

13
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

14
Namen van beroepen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

15
Het woord ‘huisje’ heeft als bepaald lidwoord.