Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het woord ‘schoolbord’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

2
‘Verschillende’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

3
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

4
Namen van groenten hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

5
Is ‘zodat’ een onderschikkend voegwoord?

Question

6
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

7
‘Zes’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

8
Is ‘en’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

9
Is ieder woord dat een getal noemt een telwoord?

Question

10
‘Honderd’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

11
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

12
Namen van beroepen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

13
‘Tachtig’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

14
‘Enkele’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

15
Wat is een voorzetsel?