Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
‘Veel’ is een onbepaald hoofdtelwoord.

Question

2
‘Zes’ is een bepaald hoofdtelwoord.

Question

3
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

4
Het woord ‘onderwijzen’ heeft als bepaald lidwoord.

Question

5
Staat een voorzetsel altijd vóór het woord waar het bij hoort?

Question

6
Is ‘want’ een nevenschikkend voegwoord?

Question

7
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

8
Namen van letters hebben altijd als lidwoord.

Question

9
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

10
Welke woorden zijn voegwoorden?

Question

11
Wat is een voorzetsel?

Question

12
Is ‘als’ een onderschikkend voegwoord?

Question

13
Woorden in het meervoud hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

14
Namen van bergen hebben altijd als bepaald lidwoord.

Question

15
Is ‘mits’ een onderschikkend voegwoord?