Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

2
Welke stelling is juist?
Question

3
Vul in: anabole of katabole

Biochemische reacties in de cel waarbij grotere moleculen in kleinere worden omgezet en waarbij energie beschikbaar komt noem je
reacties.
Biochemische reacties in de cel waarbij kleinere moleculen in grotere worden omgezet en waarbij energie nodig is noem je
reacties.
Als in de cel assimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Als in de cel dissimilatie plaatsvindt gaat dat gepaard met
reacties.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5
Een bouwelement van het lichaam, zoals een bovenbeen, bestaat uit een deel van het skelet met de bijbehorende weke delen. Geef de juiste volgorde van onderstaande weefsels aan, van binnen naar buiten, bij transversale doorsnede van het bovenbeen.

Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

9
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

10
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?