Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
Question

4
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

5
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7
Wat zijn chromosomen?

Question

8
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

10
Beantwoord de volgende vragen: