Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
Question

2
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

3
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...
Question

4
Hoe noem je de draaibeweging van het been naar buiten?
Question

5
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

6
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

8
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

9
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Flexie is het tegengestelde van extensie.