Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

5
Welke stelling is juist?
Question

6
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

7
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hart ligt in het mediastinum.
De apex van het hart wijst naar rechts.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.