Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
Question

2
Welke stelling is juist?
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

4
Wat is een functie van de celkern?
Question

5
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Question

9
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

10
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom