Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul de zin aan.

De nieren liggen ...
Question

2
Wat zijn intraperitoneale organen?
Question

3
Wat zijn chromosomen?

Question

4
Wat is van toepassing op enzymen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Question

7
Kies de juiste antwoorden.

Question

8
Welke organen liggen in het mediastinum?

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

 

Question

10
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.