Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je de draaibeweging van het been naar buiten?
Question

2
Wat is een functie van de celkern?
Question

3
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

4
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

5
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De elleboog ligt proximaal van de pols.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Question

7
Wat is van toepassing op een sereus vlies? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiënten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

10
Het lichaam wordt globaal ingedeeld in drie delen, die grote functionele en anatomische verschillen met elkaar vertonen. Welke drie delen worden hier bedoeld?