Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke stelling is juist?
Question

2
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

3
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De linkernier ligt iets lager dan de rechternier.
De lengte van een nier is ongeveer 9 centimeter.
De nieren worden vooral door de buikwand beschermd.
De nieren liggen met hun hilum naar elkaar toegekeerd.
De rechternier ligt ter hoogte van de Th9 - Th12.
De linkernier ligt iets hoger dan de rechternier.
Question

6
Wat gebeurt er met levende cellen als je die in een hypertone oplossing legt? 

Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Bekijk onderstaande afbeelding.
Kies het juiste begrip.

Question

9
Uit welke structuren bestaat de thorax?

Question

10
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor