Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.
Question

2
Wat is een functie van de celkern?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Wat is het hilum van een orgaan?
Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De beweging van de voet richting de wreef wordt lateroflexie genoemd.
Flexie is het tegengestelde van extensie.
Met flexie wordt een strekbeweging aangeduid.
Bij supinatie draai je de handpalmen naar beneden.
Bij palmaire flexie bewegen de vingers in de richting van de handpalm.
Het tegengestelde van supinatie is pronatie.
Question

7
Sleep de juiste letter naar de juiste plaats.

a codon
b anticodon
c mRNA gaat vanuit de kern naar het cytoplasma
d het ribosoom loopt het mRNA af, waarbij nieuwe aminozuren aan de polypeptidenketen worden gehecht
e tRNA gaat weer terug om een nieuw aminozuur aan zich te hechten
f nieuw gevormd eiwit
g tRNA met een aminozuur
h tRNA hecht zich op het ribosoom even aan mRNA.
i losse aminozuren in het cytoplasma
j DNA in de kern dient als matrijs voor de opbouw van mRNA
k mRNA vastgehecht aan een ribosoom
Question

8
Wat is van toepassing op enzymen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
De arteriae cerebri anterior verzorgen vooral het voorste deel van de grote hersenen. Welk deel van de hersenen wordt verzorgd door de arteriae cerebri posterior?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hart ligt in het mediastinum.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
De apex van het hart wijst naar rechts.