Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

2
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

3
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

4

Wat behoort tot de functie(s) van het spijsverteringsstelsel?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De celmembraan bestaat uit een rij aaneengesloten eiwitmoleculen.
Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel in de celmembraan.
De celmembraan is uitsluitend permeabel voor voedingsstoffen.
Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

7
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

8
Welke stelling is juist?
Question

9
Wat is de optimumtemperatuur van de meeste enzymen in het menselijk lichaam?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Lateraal van het hart liggen links en rechts de longen.
Het hart rust met de rechterventrikel op het diafragma.
De apex van het hart wijst naar rechts.
De ventrale kant van het hart wordt grotendeels gevormd door het linkerventrikel.
De linkerlong heeft twee longkwabben en de rechterlong heeft er drie.
Dorsaal van het hart ligt de slokdarm.
Het hart ligt in het mediastinum.