Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe noem je de draaibeweging van het been naar buiten?
Question

2
Wat is een functie van de celkern?
Question

3
Welke stelling is juist?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De elleboog ligt proximaal van de pols.
Het schouderblad ligt mediaal van het borstbeen.
Perifeer betekent aan het uiteinde gelegen.
In de wervelkolom liggen de nekwervels caudaal van de borstwervels.
Met ventraal kun je de voorkant van het lichaam aangeven.
De ligging van de navel is superior aan het hoofd.
Question

5
Wat is van toepassing op de anatomische houding, zoals gehanteerd in de functionele anatomie? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6
Wat gebeurt er bij osmose?
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

9
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

10
Vul in: DNA of RNA.

In het  ligt de codering van de te vormen eiwitten besloten.
De vier stikstofbasen van
zijn adenine, thymine, cytosine en guanine.
heeft de stikstofbase uracil in plaats van thymine.
komt alleen voor in de celkern.