Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.