Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
Question

2

De allereerste melk die een moeder na de geboorte van haar kind produceert, wordt colostrum genoemd. Wat is van toepassing op colostrum? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.