Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Lees de zinnen. Typ de goede woorden in. Kies uit: zenuwen, hersenen, zintuigen.

Je hebt vijf
. In elk zintuig zitten miljoenen . Je kunt dus ook zeggen dat je vijf miljoen zintuigen hebt! Je zenuwen vertellen aan je wat je waarneemt.

Question

2
Hoe neem je het waar? Kies het goede zintuig.

Question

3
Waar of niet waar? Klik het goede antwoord aan.

Geluid bestaat uit trillingen.
Met je oorschelp vang je geluidstrillingen op.
Je oorschelp zit boven je oor.
Van harde geluiden worden je oren beter.
Dove mensen praten met gebarentaal.

Question

4
Hoe heet het zwarte rondje in het midden van je oog?

Question

5
Blinde mensen gebruiken hun andere zintuigen erg goed. Lees de zinnen. Kies de goede woorden.

Question

6
Bij dieren werken de zintuigen soms anders dan bij mensen. Lees de zinnen. Klik de twee goede zinnen aan.

Question

7
Op je tong zitten allemaal kleine smaakknopjes. Welke smaken proeven die smaakknopjes? Klik het goede antwoord aan.

Question

8
Je voelt er kou en warmte mee. Je voelt ermee of iets tegen je huid drukt. Je voelt ermee of iets hard of zacht is. Over welk zintuig gaat het? Klik het goede antwoord aan.

Question

9
Waar voelen deze dieren mee? Kies het goede lichaamsdeel.

Question

10
Politiemensen rijden soms op een paard. Welk dier helpt de politie nog meer?