Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal is:

Question

2
In een koperen plaat wordt een rond gat gezaagd met een diameter van 40 cm. Als men deze plaat verwarmt zal de diameter van het gat:

Question

3
Een glazen ruit is gemonteerd in een stalen kozijn. Als de temperatuur van het geheel stijgt zal de speling tussen ruit en kozijn:

Question

4
Een strip koper is boven op een strip staal geklonken. Het zo ontstane bimetaal is aan een uiteinde horizontaal ingeklemd. Bij verwarming zal het vrije uiteinde:

Question

5
Een ronde staaldraad wordt belast met een trekkracht. Als men de diameter van deze draad twee keer zo groot maakt zal de optredende spanning:

Question

6
Als men bij een ronde staaldraad de trekkracht twee keer zo groot maakt zal de optredende spanning:

Question

7
Als men de beginlengte van een ronde staaldraad twee keer zo groot neemt zal de optredende rek:

Question

8
Bij een mengsel van 250 ml water en 250 ml spiritus is het totale volume na menging:

Question

9
Een stalen brug is bij 0°C precies 50 m lang en heeft een expansieruimte van 6 mm. Bij welke temperatuur komt de brug net klem te zitten.

Question

10
Een tank bevat 200,0 l glycerol van 15°C. Hoe groot wordt het volume van de petroleum als de temperatuur oploopt tot 40°C.

Question

11
Een betonnen heipaal is 12  m lang en heeft een doorsnede van 500 cm². Op deze heipaal wordt een kracht uitgeoefend van 5 kN. De optredende spanning is:

Question

12
Een betonnen heipaal is 12  m lang en heeft een doorsnede van 500 cm². Op deze heipaal wordt een kracht uitgeoefend van 5 kN. De optredende rek is:

Question

13
Je mengt 10 g goud met 10 g zilver.Het massapercentage goud in deze legering is:

Question

14
Je mengt 10 g goud met 10 g zilver. Het totale volume van deze legering is:

Question

15
De diameter van een as is 38 mm. Om deze as moet een koperen ring geklemd worden. De ring heeft bij 0°C een inwendige diameter van 37,95 mm. Je moet rekening houden met 0,1 mm montagespeling. Tot welke temperatuur moet je de ring verwarmen om hem te kunnen monteren.