Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
20% van € 150 is € .

Question

2
75% is hetzelfde als:

Question

3
25% is hetzelfde als:

Question

4
Van de 30 snoepjes vindt Halil er 21 lekker. Hoeveel procent is dat?

Question

5
Van de 120 wielrenners zijn er al 90 over de finish gekomen. Hoeveel procent is dat?

Question

6

Question

7
Welke twee getallen liggen even ver van 1 af?

Question

8

Question

9
Maak het rijtje af.
- 4,2 - - - 4,5

Question

10
50% van € 24 is € .