Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welke twee getallen liggen even ver van 2 af?

Question

2

Question

3
50% van € 24 is € .

Question

4

Question

5
Van de 15 straten in de wijk zijn er 12 versierd. Hoeveel procent is dat?

Question

6
70% is hetzelfde als:

Question

7
10% van € is € 23.

Question

8
Van de 30 snoepjes vindt Halil er 21 lekker. Hoeveel procent is dat?

Question

9
50% is hetzelfde als:

Question

10
Maak het rijtje af.
1,25 - 1,3 -
- 1,4 -