Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Van de 30 jongens zitten er 18 op voetbal. Hoeveel procent is dat?

Question

2
Welke twee getallen liggen even ver van 1 af?

Question

3

Question

4
% van € 400 is € 20.

Question

5
60% van € 200 is € .

Question

6
25% is hetzelfde als:

Question

7
Van de 40 zelfgebakken koekjes zijn er 12 niet helemaal goed gelukt. Hoeveel procent is dat?

Question

8
80% is hetzelfde als:

Question

9

Question

10
Maak het rijtje af.
0,7 - 0,8 -
- -