Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welke twee getallen liggen even ver van 3 af?

Question

2
Van de 30 jongens zitten er 18 op voetbal. Hoeveel procent is dat?

Question

3
Van de 80 gloeilampen zijn er 16 kapot. Hoeveel procent is dat?

Question

4
70% is hetzelfde als:

Question

5
Maak het rijtje af.
5,6 -
- 5,8 - -

Question

6

Question

7
% van € 400 is € 20.

Question

8
30% is hetzelfde als:

Question

9

Question

10
60% van € 200 is € .