Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel opgaven zijn voorzien van het correcte antwoord
400 x 75 = 28300
54000 : 90 = 6000
16 x 35 = 560

Question

2
Hoeveel van de volgende deelopgaven hebben dezelfde uitkomst?
I     900 : 60 =
II    750 : 50 =
III   210 : 14 =
IV   168 : 12 =
V    165 : 15 =
VI   540 : 36 =

Question

3
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.

Question

4
Katrien maakt in haar hoofd een tijdlijn. Elke meter stelt 1 miljoen jaar voor. De leeftijd van de aarde wordt geschat op 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat ongeveer 200.000 jaar.
Hoe lang is de lijn in het hoofd van Katrien die begint bij het ontstaan van de aarde?
Waar op de lijn ontstaat de mens?

Question

5
Reken uit: 25.000 x 70 : 500 =

Question

6
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

7
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

8
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

9
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

10
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52