Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De straatprijs bij de Postcodeloterij bedraagt € 1 400 000, gelijk te verdelen onder 31 winnaars. Hoeveel krijgt iedere winnaar ongeveer?

Question

2
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

3
Hoe lang duurt het ongeveer voordat 1 miljard seconden zijn verstreken?

Question

4
Nadine rekende met haar rekenmachine de opgave 162,45 x 38 + 10.913,9 correct uit: 17087, maar ze vergeet bij het noteren van het antwoord de komma te plaatsen. Wat is de juiste uitkomst?

Question

5
Schrap uit het getal 536 082 drie cijfers en schuif de cijfers daarna weer aaneen, maar verander hun volgorde niet. Doe het zó dat het getal dat je overhoudt zo groot mogelijk is.
Welke cijfers schrapte je?

Question

6
Een getal bevat 31 honderdtallen, 13 tientallen en 131 eenheden. Welk getal is dat?

Question

7
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

8
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52

Question

9
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?

Question

10
Reken uit: 25.000 x 70 : 500 =