Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

2
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

3
Een getal bevat 31 honderdtallen, 13 tientallen en 131 eenheden. Welk getal is dat?

Question

4
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?

Question

5
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

6
Schrap uit het getal 536 082 drie cijfers en schuif de cijfers daarna weer aaneen, maar verander hun volgorde niet. Doe het zó dat het getal dat je overhoudt zo groot mogelijk is.
Welke cijfers schrapte je?

Question

7
De straatprijs bij de Postcodeloterij bedraagt € 1 400 000, gelijk te verdelen onder 31 winnaars. Hoeveel krijgt iedere winnaar ongeveer?

Question

8
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52

Question

9
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

10
Katrien maakt in haar hoofd een tijdlijn. Elke meter stelt 1 miljoen jaar voor. De leeftijd van de aarde wordt geschat op 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat ongeveer 200.000 jaar.
Hoe lang is de lijn in het hoofd van Katrien die begint bij het ontstaan van de aarde?
Waar op de lijn ontstaat de mens?