Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

2
Als je het 5e vierkantsgetal optelt bij het 12e vierkantsgetal, welk figuraal getal is dan de uitkomst?

Question

3
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.

Question

4
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

5
Hoeveel van de volgende deelopgaven hebben dezelfde uitkomst?
I     900 : 60 =
II    750 : 50 =
III   210 : 14 =
IV   168 : 12 =
V    165 : 15 =
VI   540 : 36 =

Question

6
Hoe lang duurt het ongeveer voordat 1 miljard seconden zijn verstreken?

Question

7
Nadine rekende met haar rekenmachine de opgave 162,45 x 38 + 10.913,9 correct uit: 17087, maar ze vergeet bij het noteren van het antwoord de komma te plaatsen. Wat is de juiste uitkomst?

Question

8
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

9
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?

Question

10
Katrien maakt in haar hoofd een tijdlijn. Elke meter stelt 1 miljoen jaar voor. De leeftijd van de aarde wordt geschat op 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat ongeveer 200.000 jaar.
Hoe lang is de lijn in het hoofd van Katrien die begint bij het ontstaan van de aarde?
Waar op de lijn ontstaat de mens?