Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

2
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

3
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

4
Schrap uit het getal 536 082 drie cijfers en schuif de cijfers daarna weer aaneen, maar verander hun volgorde niet. Doe het zó dat het getal dat je overhoudt zo groot mogelijk is.
Welke cijfers schrapte je?

Question

5
Reken uit: 25.000 x 70 : 500 =

Question

6
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52

Question

7
Hoeveel van de volgende deelopgaven hebben dezelfde uitkomst?
I     900 : 60 =
II    750 : 50 =
III   210 : 14 =
IV   168 : 12 =
V    165 : 15 =
VI   540 : 36 =

Question

8
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

9
Nadine rekende met haar rekenmachine de opgave 162,45 x 38 + 10.913,9 correct uit: 17087, maar ze vergeet bij het noteren van het antwoord de komma te plaatsen. Wat is de juiste uitkomst?

Question

10
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?