Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.

Question

2
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

3
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

4
Katrien maakt in haar hoofd een tijdlijn. Elke meter stelt 1 miljoen jaar voor. De leeftijd van de aarde wordt geschat op 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat ongeveer 200.000 jaar.
Hoe lang is de lijn in het hoofd van Katrien die begint bij het ontstaan van de aarde?
Waar op de lijn ontstaat de mens?

Question

5
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

6
Hoe lang duurt het ongeveer voordat 1 miljard seconden zijn verstreken?

Question

7
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

8
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?

Question

9
Nadine rekende met haar rekenmachine de opgave 162,45 x 38 + 10.913,9 correct uit: 17087, maar ze vergeet bij het noteren van het antwoord de komma te plaatsen. Wat is de juiste uitkomst?

Question

10
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B