Questionmark Perception
May 23 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Nadine rekende met haar rekenmachine de opgave 162,45 x 38 + 10.913,9 correct uit: 17087, maar ze vergeet bij het noteren van het antwoord de komma te plaatsen. Wat is de juiste uitkomst?

Question

2
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52

Question

3
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?

Question

4
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

5
De straatprijs bij de Postcodeloterij bedraagt € 1 400 000, gelijk te verdelen onder 31 winnaars. Hoeveel krijgt iedere winnaar ongeveer?

Question

6
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

7
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

8
Katrien maakt in haar hoofd een tijdlijn. Elke meter stelt 1 miljoen jaar voor. De leeftijd van de aarde wordt geschat op 4,5 miljard jaar. De mensheid bestaat ongeveer 200.000 jaar.
Hoe lang is de lijn in het hoofd van Katrien die begint bij het ontstaan van de aarde?
Waar op de lijn ontstaat de mens?

Question

9
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

10
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.