Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

2
Zes opeenvolgende getallen zijn samen 753. Welk is het kleinste van die getallen?

Question

3
Reken uit: 15 + 21 × 30 - 14 =

Question

4
Een getal bevat 31 honderdtallen, 13 tientallen en 131 eenheden. Welk getal is dat?

Question

5
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

6
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

7
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.

Question

8
De straatprijs bij de Postcodeloterij bedraagt € 1 400 000, gelijk te verdelen onder 31 winnaars. Hoeveel krijgt iedere winnaar ongeveer?

Question

9
Hoeveel opgaven zijn voorzien van het correcte antwoord
400 x 75 = 28300
54000 : 90 = 6000
16 x 35 = 560

Question

10
De straatprijs van de postcodeloterij bedroeg 4 miljoen euro. De prijs moest verdeeld worden onder 23 winnaars. Hoeveel kreeg ieder ongeveer?