Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De straatprijs bij de Postcodeloterij bedraagt € 1 400 000, gelijk te verdelen onder 31 winnaars. Hoeveel krijgt iedere winnaar ongeveer?

Question

2
Hoeveel uitkomsten van de volgende vermenigvuldigen zijn correct?

 3,7        19          25,65
 2,4 x      325 x       0,8 x
-------   --------     -------
88,8       6173        20,52

Question

3
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 2 delers?
Hoeveel getallen kleiner dan 100 hebben precies 3 delers?

Question

4
Hoeveel opgaven zijn voorzien van het correcte antwoord
400 x 75 = 28300
54000 : 90 = 6000
16 x 35 = 560

Question

5
Een getal bevat 31 honderdtallen, 13 tientallen en 131 eenheden. Welk getal is dat?

Question

6
Hoeveel van de volgende deelopgaven hebben dezelfde uitkomst?
I     900 : 60 =
II    750 : 50 =
III   210 : 14 =
IV   168 : 12 =
V    165 : 15 =
VI   540 : 36 =

Question

7
Welke cijfers stellen de letters in deze letterpuzzel voor?

AB
AB
AB +
-------
28B

Question

8
Als je het 5e vierkantsgetal optelt bij het 12e vierkantsgetal, welk figuraal getal is dan de uitkomst?

Question

9
Je toetst op je rekenmachine de deelsom 473 : 19 = in.
In het venster verschijnt: 24,89473684210526
Welke (maximaal 8) toetsen druk je nu in als je wilt weten hoeveel de rest bij deze deling is?

Question

10
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?

I Een getal dat deelbaar is door 12, is deelbaar door 3 én is deelbaar door 4.

II Een getal dat deelbaar is door 2 en deelbaar is door 6, is deelbaar door 12.