Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de tekeningen op bladzijde 34 en 35 van je boek.
Het dorp is erg veranderd.
In wat voor soort gebied ligt dit dorp, denk je?