Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO NaSk 2

Question

1
Zweet bevat allerlei stoffen die door bacteriën omgezet kunnen worden in stoffen met een sterke geur. Eén van die stoffen is boterzuur.
Welke fase moet boterzuur hebben om het te kunnen ruiken?

Question

2
Remco verwarmt een mengsel van vaste stoffen.
Tijdens het verwarmen smelt het mengsel.
Welk van de diagrammen geeft het juiste temperatuurverloop weer bij het smelten van het mengsel?

Question

3
Welke twee scheidingsmethoden gebruik je als je koffie zet?

Question

4
De formule van kaliumdichromaat is K2Cr2O7.
Hoe groot is de lading van het dichromaation?

Question

5
Bij veel verbrandingsreacties wordt de temperatuur erg hoog. Dan kan een deel van de stikstof in de lucht reageren met zuurstof tot stikstofmono-oxide (NO).

Welke van de onderstaande vergelijkingen geeft de vorming van stikstofmono-oxide juist weer?

Question

6
Wat is de formule van stikstofdioxide?

Question

7
Er bestaan twee oxiden van lood.
Deze loodoxiden hebben de formules PbO en PbO2.
Wat is de naam van PbO2?

Question

8
Bij welk van de volgende twee processen treedt een chemische reactie op?
1 het branden van een kachel
2 het branden van een gloeilamp

Question

9
De volgende reactievergelijking is niet kloppend.

   Fe2O3 + CO → Fe + CO2

Welk getal komt voor CO te staan als deze reactievergelijking kloppend is gemaakt?

Question

10
Onder welke omstandigheden is de snelheid van de reactie van een vaste stof met een vloeistof het grootst?

Question

11
Welke deeltjes komen, behalve watermoleculen, het meest voor in een oplossing van zwavelzuur?

Question

12
Hieronder staan de formules van vier stoffen.
Welke van deze stoffen is een base?

Question

13
Kalkwater is een oplossing van calciumhydroxide.
De pH van kalkwater is

Question

14
Welke van de stoffen zoutzuur en gootsteenontstopper kan huid en slijmvliezen aantasten?

Question

15
Een beetje magnesium wordt verbrand.
Hierbij ontstaat magnesiumoxide.
Wat kun je zeggen over de massa van het magnesiumoxide?

Question

16
IJzer reageert met zwavel in de massaverhouding ijzer : zwavel = 7 : 4.
Er worden twee mengsels van ijzer en zwavel gemaakt.
mengsel 1: 14 g ijzer en 7 g zwavel
mengsel 2: 14 g ijzer en 8 g zwavel
In welk van deze mengsels is ijzer in overmaat aanwezig?

Question

17
De massa van zwavelatoom is 32,0 u, de massa van een zuurstofatoom is 16,0 u
Hoe groot is het massapercentage zwavel in zwaveldioxide, SO2?

Question

18
Welke van de stoffen CuCO3 en SnS is goed oplosbaar?

Question

19
Jan voegt een oplossing van calciumjodide bij een oplossing van loodnitraat. Er ontstaat een troebel mengsel.
Wat is de naam van de stof die de troebeling veroorzaakt?
Is dit mengsel een emulsie of suspensie?
                  

Question

20
Flip voegt aan een vaste stof water toe. De stof lost op.
Vervolgens voegt hij aan de verkregen oplossing zoutzuur toe. Flip neemt nu gasontwikkeling waar.
Welke van de onderstaande stoffen kan de vaste stof geweest zijn?

Question

21
Welke van de volgende stoffen kan men gebruiken om water aan te tonen?

Question

22
Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Bij de volledige verbranding van aardgas ontstaat roet.
2 Bij de volledige verbranding van aardgas ontstaat koolstofmono-oxide.

Question

23
Een brander met regelbare luchttoevoer wordt gebruikt om aardgas te verbranden.
De luchttoevoer is open.

Wat is de kleur van de vlam?
Is de temperatuur van de vlam hoger of lager dan bij verbranding met dichte luchttoevoer?

Question

24
De belangrijkste bewerkingen in de aardolie-industrie zijn:

Question

25
Hoe worden kunststoffen gemaakt in de plasticindustrie?