Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Welke 3 zinnen zijn waar? Klik de goede zinnen aan.