Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Zet in het meervoud.

display =

Question

2
Wat is het juist gespelde meervoud?

Question

3
Wat is het juiste meervoud?

bediende

Question

4
Kies de juiste meervoudsvorm.

prostituee

Question

5
Zet in het meervoud.

airco =

Question

6
Kies de juiste meervoudsvorm.

waanidee

Question

7
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

8
Kies de juiste meervoudsvorm.

abonnee

Question

9
Zet in het meervoud.

spray =

Question

10
Zet in het meervoud.

calorie =

Question

11
Wat is het juiste meervoud?

curriculum

Question

12
Zet in het meervoud.

zee =

Question

13
Zet in het meervoud.

coupé =

Question

14
Wat is het juiste meervoud?

aquarium

Question

15
Wat is het juiste meervoud?

centrum