Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is het juiste meervoud?

historicus

Question

2
Zet in het meervoud.

entree =

Question

3
Zet in het meervoud.

filosofie =

Question

4
Kies de juiste meervoudsvorm.

elpee

Question

5
Wat is het juiste meervoud?

maffioso

Question

6
Wat is het juist gespelde meervoud?

Question

7
Wat is het juiste meervoud?

tralie

Question

8
Zet in het meervoud.

begonia =

Question

9
Zet in het meervoud.

alinea =

Question

10
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

11
Wat is het juiste meervoud?

curriculum

Question

12
Zet in het meervoud.

niveau =

Question

13
Wat is de juiste meervoudsvorm?

Question

14
Zet in het meervoud.

comité =

Question

15
Zet in het meervoud.

gradatie =