Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Zet in het meervoud.

etage =

Question

2
Zet in het meervoud.

milieu =

Question

3
Kies de juiste meervoudsvorm.

elpee

Question

4
Wat is het juiste meervoud?

periode

Question

5
Zet in het meervoud.

calorie =

Question

6
Zet in het meervoud.

slee =

Question

7
Kies de juiste spelling.

galeri

Question

8
Wat is het juiste meervoud?

aquarium

Question

9
Wat is het juiste meervoud?

didacticus

Question

10
Zet in het meervoud.

alinea =

Question

11
Kies de juiste meervoudsvorm.

vlammenzee

Question

12
Kies de juiste spelling.

kopi

Question

13
Zet in het meervoud.

collier =

Question

14
Wat is het juist gespelde meervoud?

Question

15
Zet in het meervoud.

introducé =