Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Op welke datum wordt Den Briel veroverd door de Watergeuzen?

1 april