Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat betekent de afkorting EMU precies?


Question

2
Wat is de bedoeling van het zogeheten groei- en stabiliteitspact (vaak kortweg aangeduid als stabiliteitspact?

Question

3
Wat is het verschil tussen de enge geldhoeveelheid en M3 (brede gelddefinitie)?


Question

4
Wat is hoofdtaak van de ECB?


Question

5
Met welk van de onderstaande instrumenten kan de ECB een te ruime geldmarkt afromen?


Question

6
Welk rentetarief wordt bedoeld als men spreekt over het disconto?


Question

7
Op welke doelstelling richt de monetaire politiek van de ECB zich vooral?

Question

8
Wat verstaan we onder de Lombardrente?

Question

9
Wat is het doel van de minimum kasreserve?

Question

10
Op welke pijlers rust het monetair beleid van de Europese Centrale Bank?

Question

11
Volgens het groei- en stabiliteitspact mogen landen geen overheidstekort hebben groter dan 3% van hun bbp.
Onder welke omstandigheid is een groter tekort toelaatbaar?