Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat wordt bedoeld met de prehistorie?
Klik het goede antwoord aan.

Question

2
Je hebt de Steentijd en de IJzertijd.
Weet je wat daartussenin zit?
Klik het goede antwoord aan.

Question

3
Er zijn een paar verschillen tussen jagers en boeren.
Kies de woorden jagers of boeren en zet ze in de zinnen.

De
trekken rond door een groot jachtgebied.
De
verbouwen tarwe.
De
kappen bomen voor het maken van akkers.
De
jagen op rendieren en ander wild.
De
maken wilde dieren tam om als vee te gebruiken.

Question

4
Wat zijn de twee bekendste vindplaatsen van grottekeningen?
Klik de twee goede antwoorden aan.

Question

5
Wanneer begint de IJzertijd?

De IJzertijd begint
v. C.

Question

6

In je boek staan allerlei volken die in deze tijd zijn verhuisd.
Kun je ze op een rijtje zetten?
Denk ook aan de volken die in Nederland kwamen wonen.

Vul onderstaande namen aan.

Ge

Fra

Go

V

B

A

S

Fr

Question

7
Wat is een gladiator?
Klik het goede antwoord aan.

Question

8
Wat is een triomfboog?

Een triomfboog is:

Question

9
Wat is een aquaduct?

Question

10
Wat zijn volksverhuizingen?
Klik het goede antwoord aan.

Question

11
In het stukje 'Hoe werkt het?' staan twee manieren om vuur te maken. Welke zijn dat?

Question

12
Waarom komen de volken in opstand tegen de Romeinen?