Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het werkwoord ‘kleien’ is een werkwoord.

Question

2
Staat een hulpwerkwoord altijd met een ander werkwoord in een zin?

Question

3
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

4
‘Zijn’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

5
Wat is een werkwoord?

Question

6
‘Worden’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

7
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

8
Het werkwoord ‘helpen’ is een werkwoord

Question

9
Het werkwoord ‘lachen’ is een werkwoord

Question

10
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn geslaagd.

Question

11
Werkwoorden die alleen met een ander werkwoord in een zin kunnen voorkomen, zijn

Question

12
Het werkwoord ‘spelen’ is een werkwoord

Question

13
Werkwoorden die alleen in een zin kunnen voorkomen en zelf betekenis hebben, zijn.

Question

14
Wat is een werkwoord?

Question

15
Wat is een werkwoord?