Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is een werkwoord?

Question

2
Het werkwoord ‘zonnen’ is een werkwoord.

Question

3
Kunnen alle werkwoorden alleen in een zin voorkomen?

Question

4
In de volgende zin is ‘worden’ een
Jullie worden prima leerkrachten.

Question

5
‘Worden’ kan een zelfstandig werkwoord zijn.

Question

6
Werkwoorden die alleen met een ander werkwoord in een zin kunnen voorkomen, zijn

Question

7
‘Schijnen’ kan een hulpwerkwoord zijn.

Question

8
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn geslaagd.

Question

9
‘Lijken’ kan een hulpwerkwoord zijn.

Question

10
Wat is een werkwoord?

Question

11
Wat is een werkwoord?

Question

12
Staat een hulpwerkwoord altijd met een ander werkwoord in een zin?

Question

13
Het werkwoord ‘spelen’ is een werkwoord

Question

14
Zelfstandige werkwoorden kunnen alleen in een zin voorkomen.

Question

15
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?