Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het werkwoord ‘lachen’ is een werkwoord

Question

2
In de volgende zin is ‘gegeten’ een
Wij hebben gegeten.

Question

3
Hulpwerkwoorden kunnen alleen in een zin voorkomen.

Question

4
Wat is een werkwoord?

Question

5
Wat is een werkwoord?

Question

6
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

7
Kun je hulpwerkwoorden weglaten uit een zin?

Question

8
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn prima leerkrachten.

Question

9
Werkwoorden die alleen met een ander werkwoord in een zin kunnen voorkomen, zijn

Question

10
Het werkwoord ‘koppelen’ is een werkwoord

Question

11
Kunnen koppelwerkwoorden een naamwoord aan een naamwoord koppelen?

Question

12
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

13
Wat is een werkwoord?

Question

14
Geven koppelwerkwoorden een actie aan?

Question

15
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?