Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

2
Verandert de betekenis van de zin als je een zelfstandig werkwoord door een ander zelfstandig werkwoord vervangt?

Question

3
In de volgende zin is ‘worden’ een
Jullie worden prima leerkrachten.

Question

4
Wat is een werkwoord?

Question

5
Het werkwoord ‘studeren’ is een werkwoord

Question

6
In de volgende zin is ‘heten’ een
Hij heet Jeroen.

Question

7
‘Lachen’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

8
‘Worden’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

9
Wat is een werkwoord?

Question

10
Kunnen alle werkwoorden alleen in een zin voorkomen?

Question

11
Wat is een werkwoord?

Question

12
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn geweldig.

Question

13
Het werkwoord ‘begeleiden’ is een werkwoord.

Question

14
De enige woorden die van tijd kunnen veranderen, zijn

Question

15
Kunnen koppelwerkwoorden een naamwoord aan een naamwoord koppelen?