Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In de volgende zin is ‘worden’ een
Jullie worden prima leerkrachten.

Question

2
‘Lijken’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

3
In de volgende zin is ‘kunnen’ een
Zij kunnen toneelspelen.

Question

4
‘Worden’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

5
Het werkwoord ‘lezen’ is een werkwoord

Question

6
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

7
In de volgende zin is ‘lachen’ een
Wij willen lachen.

Question

8
Kunnen hulpwerkwoorden alleen in een zin voorkomen?

Question

9
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn geweldig.

Question

10
In de volgende zin is ‘zijn’ een
Jullie zijn prima leerkrachten.

Question

11
Zelfstandige werkwoorden kunnen alleen in een zin voorkomen.

Question

12
Kunnen koppelwerkwoorden een naamwoord aan een werkwoord koppelen?

Question

13
Verandert de betekenis van de zin als je een koppelwerkwoord door een ander koppelwerkwoord vervangt?

Question

14
‘Worden’ kan een zelfstandig werkwoord zijn.

Question

15
Wat is een werkwoord?