Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is een werkwoord?

Question

2
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

3
Werkwoorden eindigen bijna altijd op

Question

4
‘Lijken’ kan een hulpwerkwoord zijn.

Question

5
Het werkwoord ‘koppelen’ is een werkwoord

Question

6
‘Worden’ kan een zelfstandig werkwoord zijn.

Question

7
Wat is een werkwoord?

Question

8
‘Worden’ kan een koppelwerkwoord zijn.

Question

9
Het werkwoord ‘begeleiden’ is een werkwoord.

Question

10
In de volgende zin is ‘willen’ een
Wij willen lachen.

Question

11
Welke woorden zijn koppelwerkwoorden?

Question

12
Verandert de betekenis van de zin als je een koppelwerkwoord door een ander koppelwerkwoord vervangt?

Question

13
In de volgende zin is ‘gegeten’ een
Wij hebben gegeten.

Question

14
Wat is een werkwoord?

Question

15
Het werkwoord ‘coachen’ is een werkwoord.