Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?