Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?