Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 8
Een kogge is een handelsschip.
Hoe ziet een kogge eruit?
Vul de ontbrekende woorden in.
Let op getallen moet je uitschrijven, dus vijf in plaats van 5.

Een kogge is tussen de
en meter lang en voor en achter op het schip zijn .