Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De milt is een bloedreservoir.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3

Kies de juiste antwoorden.

Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Een C-vormige celkern vind je bij
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Question

4

Wat zijn de peyerplaques?
Question

5

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.