Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt is een bloedreservoir.
Question

2

Kies de juiste antwoorden.

Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Question

3
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Wat zijn de peyerplaques?