Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3

Wat zijn de peyerplaques?
Question

4
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
Question

7

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel