Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3

Wat zijn de peyerplaques?
Question

4

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Een C-vormige celkern vind je bij
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden lymfocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt is een bloedreservoir.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.