Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
Question

3

Wat zijn de peyerplaques?
Question

4

Kies de juiste antwoorden.

Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.