Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn de peyerplaques?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
Question

4
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Kies de juiste antwoorden.

Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Een C-vormige celkern vind je bij