Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn de peyerplaques?
Question

2
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

3

Kies de juiste antwoorden.

Macrofagen noemt men ook wel
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.