Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn de peyerplaques?
Question

2

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

3

Kies de juiste antwoorden.

Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Een C-vormige celkern vind je bij
Macrofagen noemt men ook wel
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Question

4
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De milt ligt retroperitoneaal.