Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

2

Wat zijn de peyerplaques?
Question

3
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden lymfocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Kies de juiste antwoorden.

Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Een C-vormige celkern vind je bij
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Het grootst van alle typen leukocyten zijn