Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5

Kies de juiste antwoorden.

Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Macrofagen noemt men ook wel
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
Question

7

Wat zijn de peyerplaques?