Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

2

Kies de juiste antwoorden.

Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4

Wat zijn de peyerplaques?
Question

5

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten afgebroken.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.