Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De milt is een bloedreservoir.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
Question

2

Wat zijn de peyerplaques?
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4

Kies de juiste antwoorden.

De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Macrofagen noemt men ook wel
Een C-vormige celkern vind je bij
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Question

5
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.