Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat zijn de peyerplaques?
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden erytrocyten afgebroken.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt is een bloedreservoir.
In de milt worden thymocyten gevormd.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De milt ligt retroperitoneaal.
Question

3
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

6

Kies de juiste antwoorden.

Macrofagen noemt men ook wel
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.