Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Kies bij elke naam de goede letter.

Question

2
Tussen Goes en Terneuzen ligt een tunnel.
Onder welk water ligt deze tunnel?

Question

3
Kapitein Maarten vaart met zijn schip over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Hij gaat naar het zuiden.
In welk water komt hij dan uit?

Question

4
Welk water komt NIET uit in de Noordzee?

Question

5
Op de foto zie je Nijmegen.Op welke rivier varen de schepen?

Question

6
Een schip vaart van de Noordzee naar Amsterdam.
Over welk water vaart dit schip?
Het schip vaart over

Question

7
De dam van de Oosterschelde sluit bij harde storm.
Welk water wordt dan tegengehouden?
Het water van de