Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de behandelde stof beheerst. Als je de toets hebt nagekeken, bepaal je in overleg met je docent(e) of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1
Een nieuwsbericht begint vaak met een lead. Waaruit bestaat deze?
Question

2
Hoe wordt de lead typografisch onderscheiden van de rest van het bericht?Question

3
In welke volgorde behoren de gebeurtenissen in een verslag te worden weergegeven?Question

4
Welke drie aspecten van een verslag komen aan bod in de inleiding ervan?Question

5
Een bericht en een verslag behoren tot de objectieve teksten. Met welk doel worden deze teksten geschreven?Question

6
Wat is de functie van signaalwoorden in een tekst?Question

7
Tot welke tekstsoort behoort een ingezonden brief met een rectificatie?Question

8
Met welke twee doelen kan een discussie worden gevoerd?Question

9
Wanneer plaatsen we een komma tussen twee werkwoorden in een zin?Question

10
De woorden 'tenminste' en 'ten minste' komen beide voor. Maak met beide woorden een zin waaruit het betekenisverschil blijkt.Question

 
Lees de tekst 'Tevreden met weer een nederlaag.' (Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

11
Is deze tekst een bericht of een verslag? Noteer voor je keuze een argument dat je ontleent aan het middenstuk van de tekst.              Tekst.Question

12
Welke twee aspecten van de bij vraag 11 gekozen tekstvorm herken je in het slot?             Tekst.Question

13
Alinea 1 bevat een mening van de auteur. Welke?              TekstQuestion

14
De slotalinea bestaat uit twee delen.
a. Welk woord verbindt de twee delen?
b. Welk verband geeft dit woord aan?              Tekst.Question

15
Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer?              Tekst.
Armstrong en Boogerd hebben goed gereden in de Amstel Gold Race, maar Bartoli reed beter.
Armstrong en Boogerd konden tijdens de Amstel Gold Race niet op tegen de tactiek van ploegmaats Ivanov en Bartoli, toch zijn beiden tevreden over hun prestatie.
Bartoli kon de Amstel Gold Race winnen dankzij de vluchtpogingen van Boogerd.
Armstrong werd vierde in de Amstel Gold Race, maar heeft evenals Boogerd goed gereden.Question

16a
Noteer van het woord dat fout gespeld is de juiste spelling.

insectenbeet, sportaccomodatie, vleeskroketQuestion

16b
Noteer van het woord dat fout gespeld is de juiste spelling.

eendeëi, giro-envelop, reserveonderdeelQuestion

16c
Noteer van het woord dat fout gespeld is de juiste spelling.

gedachtewisseling, stekeblind, ellenboogQuestion

16d
Noteer van het woord dat fout gespeld is de juiste spelling.

peper en zoutstel, e-mailadres, grote en kleine problemenQuestion

17
Noteer de verleden tijd van de werkwoorden
faxen
uitpraten
flirten
joggenQuestion

18
Noteer de woorden in de juiste spelling. Let erop of ze aaneengeschreven moeten worden.
a. ervan doorgaan
b. perse
c. cholesterol verhogend
d. anti vuurwerk campagne
e. derde wereld land
f. viool spelen
g. twee honderd acht en tachtig
h. calorie armQuestion

19
Noteer de volgende woorden in de juiste spelling. Let op het liggend streepje, het trema en het weglatingsstreepje.
a. havo leerling
b. ski jack
c. Almere haven
d. anti sliplaag
e. commercieel
f. in en uitvoer
g. astmaaanval
h. huis aan huis bladQuestion

20
Pas de regels van de interpunctie toe op de volgende zinnen. Noteer bij de nummers het/de leesteken(s).
a. De trainer vroeg __ (1) Heb je voldoende rust gehad tijdens je vakantie __ (2)
b. De wielrenner dacht __ (3) hoe kan ik de tour winnen zonder mijn ploegmaat af te vallen __ (4)
c. Hé __ (5) daar schaatst onze gymlerares met haar zoon.
d. Er hing een grimmige sfeer in het stadion __ (6) hoewel de politie zich afwachtend opstelde ten opzichte van de opgewonden supporters.Question

21
Noteer de interpunctieregels die je hebt toegepast:
a. bij vraag 20c
b. bij vraag 20d.