Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Wiskunde deel 3 - Hoofdstuk 01

Question

1
Voor het vermogen dat door een windmolen wordt opgewekt geldt P = 0,032V3D2, waarin:
V de windsnelheid in m/s,
D de diameter van het wiekenstel van de windmolen,
P het opgewekte vermogen in kWh is.
De diameter van het wiekenstel is 20 m.
Welke formule geldt voor het vermogen van deze windmolen?

Question

2
Gegeven is de functieQuestion

3
Gegeven is de functie


Welk origineel hoort bij de functiewaarde 10?

Question

4
Gegeven de functie f(x) = x3. Hoe ontstaat de grafiek van g(x) = f(2x) uit die van f?

Question

5
Gegeven de functie f(x) = x3. Hoe ontstaat de grafiek van g(x) = 2 · f(x) + 1 uit die van f?

Question

6
Deze grafiek ontstaat door verschuiven van de grafiek van f(x) = 1/x
Beide assen lopen van -5 tot 5.
De formule voor deze functie is:

Question

7
Voor iemand van 60 kg hangt de huidoppervlakte H hangt af van zijn lengte L volgens de formule H = 0,04 · L0,725. Voor de inverse functie geldt:

Question

8
Gegeven is de functie f(x) = √(x-4). De inverse functie finv is

Question

9
Gegeven is de functie f(x) = √(x-4) . Het domein van de functie finv is

Question

10
Je ziet hier de grafiek van een sinusfunctie.
De x-as loopt van 0 tot 4 en de y-as van 4 tot 4
Welk voorschrift hoort bij de grafiek?

Question

11
Alle oplossingen van de vergelijking |x - 4| = 7 zijn

Question

12
Alle oplossingen van de vergelijking 3 · (x - 4)3 = 24 zijn

Question

13
Stappen bij het oplossen van de vergelijking √ (2x4-7) = 3 zijn

Question

14
De oplossingen van de vergelijking 2 sin x = 0,5 zijn in drie decimalen nauwkeurig te benaderen door

Question

15
De oplossingen van de vergelijking 2 · |x + 3| - 4 = 10 zijn