Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Dit thema gaat over communicatie. Daar weet je al veel over. Welk apparaat gebruik je NIET om te communiceren?