Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof die tot nu toe is behandeld, beheerst. Daarna bepaal je in overleg met je docent(e) of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1Welke drie structuurkenmerken heeft een betoog?Question

2Uit welke drie onderdelen bestaat het middenstuk van een betoog meestal?Question

3Welke twee tekstsoorten bevatten veel argumenten?Question

4Welke functie heeft een subargument?Question

5Tot welke tekstsoort behoort een ingezonden brief meestal?Question

6
a. Wat is het verschil tussen een moreel argument en een emotioneel argument?
b. Tot welke soort argumenten behoren beide?Question

7Welke drogredenen herken je in de volgende zinnen?

a. Zo'n domme opmerking heb ik nog nooit gehoord.
b. Ieder weldenkend mens is met mij van mening dat deze situatie onhoudbaar is.
c. Al mijn klasgenoten mogen vrijdag naar het feest. Waarom mag ik niet?
d. Als je nu niet helpt met het opruimen van de vaat, blijf je vanavond maar thuis.Question

8Wat is het belangrijkste verschil tussen een discussie en een debat?Question

9Welke drie elementen bevat een schrijfplan?Question

10In nevengeschikte zinnen kunnen gelijkwaardige delen worden samengetrokken. Aan welke twee voorwaarden moeten deze beide delen dan voldoen?Question

11Wat is een (overspannen) tangconstructie?Question

 

Lees de tekst ' Een verloren strijd .'

Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

12 Hoewel jongeren er op los blijven roken en drinken hebben voorlichtingscampagnes wel zin volgens onderzoeker Jan Jansen (alinea 10).

a. Welk argument voert hij aan voor deze stelling?
b. Wat voor soort argument is dat?              Tekst.Question

13
a. Welke stelling heeft acteur Tim Zweije met betrekking tot voorlichting aan jongeren?
b. Welk type argumentatie voert hij hierbij aan?              Tekst.Question

14Wim van Daalen vindt dat de overheid heeft gefaald op het gebied van de alcoholpreventie (alinea 14).

a. Met welk argument verdedigt hij deze mening?
b. Wat voor soort argument is dat?              Tekst.Question

15Welk standpunt ten aanzien van voorlichtingscampagnes neemt de Amerikaanse journalist Malcolm Gladwell in?              Tekst.Question

16Wat is de functie van de alinea's 17 en 18 ten opzichte van de rest van de tekst? Kies uit: bewijs, gevolg, uitwerking, toelichting, voorbeeld, versterking.              Tekst.Question

17Vat de tekst samen in maximaal negentig woorden. Zorg dat de volgende tekstelementen zijn opgenomen:
 • resultaat gezondheidsvoorlichting
 • visies van deskundigen op gezondheidsvoorlichting
 • mening van de auteur.             Tekst. • Question

   Noteer de ontbrekende woorden van de zinnen. Kies telkens een ander woord uit de reeks.
  Question

  18aWe genoten van de (e) gerechten die onze Indonesische buurman voor ons bereidde.  Question

  18bVoor de zoveelste keer verkeren de onderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Korea in een .  Question

  18cJohan is een beste kerel, maar voor deze taak achten wij hem .  Question

  18dUit een onderzoek blijkt, dat de belangstelling voor een baan in de gezondheidszorg onder meisjes weer enigszins groeit.  Question

  18eHet was een idee van de voorzitter om de zitting te verdagen en voor de volgende keer een externe deskundige uit te nodigen.  Question

  18fIn het eerste van de vorige eeuw stonden begrippen als verval en decadentie centraal.  Question

  18gDit lijkt de beste oplossing; wie echter meent een beter te hebben, mag het zeggen.  Question

  18h'We zitten met een probleem', zei de penningmeester, 'want plotseling hebben we een enorm overschot en ik kan u niet duidelijk maken hoe dit te verklaren is'.  Question

   Benoem de taal- of stijlfout en verbeter het betreffende gedeelte van de zinnen.
  Question

  19aIn de afgelopen jaren werden door de overheid miljoenen geïnvesteerd in voorlichtingscampagnes, maar de boodschap werd niet opgepikt door de jeugd.  Question

  19bHij is lange tijd verslaafd geweest aan alcohol en nu in een afkickcentrum in het oosten van het land.  Question

  19cDe door de minister van Volksgezondheid gevoerde kruistocht tegen alcohol en drugs zet de nieuwe regering niet voort.  Question

  19dJarenlang heeft zij meegewerkt aan een zorgproject dat moeizaam van de grond kwam en hielp zij met het zoeken naar sponsors.  Question

  19e'Hoe is het bevallen in het ziekenhuis?' vroeg Esmée aan een vriendin die trots haar pasgeboren dochter toonde.  Question

  19fHij heeft een oude scooter van een klasgenoot overgenomen en er veel pech mee.  Question

  19gSinds ik op een boerderij buiten het dorp woon, heb ik een onbeschrijflijke hekel aan boodschappen doen en zou het liefst voor een maand tegelijk inslaan.  Question

  19hWesterse landen vinden het belangrijk dat ze, als ze geld geven aan projecten in Afrika, kunnen rekenen op goed bestuur en respect voor mensenrechten.  Question

  19iKun je me informatie geven over de sollicitant die je belde?  Question

  19jNaast de nadelige gevolgen voor de prijs, de investeringen in groene stroom en dat er minder verbruikers zullen komen, geeft de overheid een verkeerd signaal af met de belasting op groene stroom.