Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat houdt onderhouden van beroepscompetenties in? Kies het antwoord dat het meest juist is.

Question

2
Wat betekent moresprudentie?

Question

3
Waarom is moresprudentie belangrijk? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

4
Wat zijn belangrijke redenen om aan collegiale toetsing te doen? Er kunnen meer antwoorden juist zijn.

Question

5
Wanneer kom je in actie bij morele keuzes van collega’s? Kies de drie antwoorden die het meest juist zijn.

Question

6
Wat is het belang van meewerken aan professionalisering van het beroep van sociaal werkers? Kies de juiste antwoorden.

Question

7
Wat is het belang van de BPSW als beroepsvereniging in het sociaal werk? Er zijn meer antwoorden juist.

Question

8
Wat is een beroepsregister? Er zijn meer antwoorden juist.