Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 4 en 5 in je leerlingenboek. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes.

Waar gaat dit hoofdstuk volgens jullie over?

Het gaat over
die jouw lichaam nodig heeft.