Questionmark Perception
Jun 18 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Een cd kost €22,90. Op elke tweede cd die je koopt, krijg je 10% korting. Eliah koopt 2 cd's. Wat moet hij betalen?

Question

2
Een schaatser rijdt 500 meter in 36 seconden. Hoeveel kilometer rijdt hij met deze snelheid in een uur?

Question

3
Carnaval begint in het weekend van 21 februari. Pasen begint in het weekend van 10 april. Hoeveel weken zit daar tussen?

Question

4
Er wordt een dictee gemaakt. Als je 0 fout hebt, heb je een 10, bij 1 fout een 9, bij 2 fout een 8, enzovoort. Een 6 is nog voldoende.
In een klas van 25 kinderen zijn in totaal 126 fouten gemaakt.
Wat is waar?

Question

5
Maak het rijtje af.
0,68 -
- 0,88 - -

Question

6
20% van klas 7a (25 leerlingen) heeft een kat. Een kwart van groep 7b (24 leerlingen) heeft een kat. Wat is waar?

Question

7
is %.

Question

8
Job, Martijn, Youssef en Nicky krijgen gemiddeld €1,50 zakgeld per week. Job en Martijn krijgen ieder even veel. Youssef krijgt 2 keer zoveel als Nicky. Nicky krijgt 1 euro. Hoeveel Krijgt Job?

Question

9
Maak het rijtje af.
0,71 - 0,81 -
- -

Question

10
Maaike, Michel en Mikos spitten de schooltuin om. Maaike heeft deel gedaan, Michel en Mikos 40%. Hoeveel procent van de tuin moet nog omgespit worden?