Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Welke getallen zijn groter dan ? Let op: Er kunnen meer antwoorden goed zijn.

Question

2
De directeur van de school koopt bekers voor het tafeltennistoernooi. Er zijn vier eerste prijzen, vier tweede prijzen en twee derde prijzen.
Een eerste prijs kost €12, een tweede prijs de helft en een derde prijs daar weer de helft van. Wat moet de directeur betalen?

Question

3
Temperaturen:
maandag: -5
dinsdag: -7
woensdag: -9
donderdag: -7
vrijdag: -3
zaterdag: -3
zondag: -1
Wat was de gemiddelde temperatuur in deze week?

Question

4
Maaike, Michel en Mikos spitten de schooltuin om. Maaike heeft deel gedaan, Michel en Mikos 40%. Hoeveel procent van de tuin moet nog omgespit worden?

Question

5
is %.

Question

6
Gele knikkers zijn 2 keer zoveel waard als rode. Rode knikkers zijn 3 keer zoveel waard als blauwe. Blauwe knikkers zijn 4 keer zoveel waard als groene. Hoeveel groene knikkers krijg je voor 1 gele?

Question

7
Er wordt een dictee gemaakt. Als je 0 fout hebt, heb je een 10, bij 1 fout een 9, bij 2 fout een 8, enzovoort. Een 6 is nog voldoende.
In een klas van 25 kinderen zijn in totaal 126 fouten gemaakt.
Wat is waar?

Question

8
Maak het rijtje af.
88,88 -
- 90,88 - -

Question

9
Carnaval begint in het weekend van 21 februari. Pasen begint in het weekend van 10 april. Hoeveel weken zit daar tussen?

Question

10
Hoeveel is 23% van 2300?