Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke stelling is juist?
Question

2
Welke stelling is juist?
Question

3
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

4
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

5
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...
Question

6
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

7
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

9
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

10
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

11
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

12
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.