Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

2

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

4

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

5
Hoe heten de neurosecretoire cellen van de epifyse cerebri en welk hormoon maken ze?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

10

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?