Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

2

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?
Question

3

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Question

6
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

7
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

10

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.