Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

2
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

3

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Hydrocortison is een antagonist van insuline.
Hydrocortison verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed.
Hydrocortison werkt remmend op ontstekingsverschijnselen.
Hydrocortison koppelt de ACTH-aanmaak positief terug.
Hydrocortison stimuleert de vorming van antistoffen.
Onder invloed van stress wordt door het bijniermerg meer hydrocortison afgegeven.
Question

5
Kies het juiste antwoord.

De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
Question

6

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

7

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.
Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
Question

8

Wat is de functie van de leydigcellen?
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

10

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?