Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Op welk hormoon is de zwangerschapstest gebaseerd?
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

4
Welke stoffen in het bloed beïnvloeden de aldosteronproductie door de bijnierschors?
Question

5
Op welke manier beïnvloedt aldosteron de mineralenhuishouding van het bloedplasma?
Question

6

Op welke manier wordt de insulineproductie teruggekoppeld?
Question

7

Wat is de functie van de epididymis?
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Onder invloed van stress wordt door het bijniermerg meer hydrocortison afgegeven.
Hydrocortison is een antagonist van insuline.
Hydrocortison werkt remmend op ontstekingsverschijnselen.
Hydrocortison verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed.
Hydrocortison stimuleert de vorming van antistoffen.
Hydrocortison koppelt de ACTH-aanmaak positief terug.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Angiotensine heeft een bloeddrukverhogend effect in het hele lichaam.
Renine is een weefselhormoon.
Onder invloed van angiotensine vindt vasodilatie van de arteriolen plaats.
Zodra de bloeddruk stijgt, wordt renine aan het bloed afgegeven.
Renine stimuleert de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine.