Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is de functie van de epididymis?
Question

2

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?

Question

3
Welke van de hier genoemde hormonen worden tot de weefselhormonen gerekend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4
Wat is van toepassing op melatonine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

5

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

6

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

7

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Question

9

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Question

10
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.