Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welk hormoon stimuleert de pancreas tot de afgifte van pancreassap?
Question

2
Hoe hebben de hormonen ADH en aldosteron invloed op de bloeddruk?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Question

6
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

7
Welke stoffen in het bloed beïnvloeden de aldosteronproductie door de bijnierschors?
Question

8

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.