Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed




Question

2
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?




Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Calcitonine remt calciumuitscheiding door de nieren.
Vitamine D is noodzakelijk voor de goede werking van het parathormoon.
Calcitonine verhoogt het calciumgehalte van de botten.
Calcitonine wordt in de bijschildklieren gevormd.
Het parathormoon en calcitonine zijn elkaars antagonisten.
De cellen die calcitonine maken, worden C-cellen genoemd.




Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.




Question

5
Hoe heten de neurosecretoire cellen van de epifyse cerebri en welk hormoon maken ze?




Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na het eten van veel zout reageert de adenohypofyse door meer ADH af te geven.
Als je lange tijd niet gedronken hebt wordt stimuleert de hypothalamus de neurohypofyse tot de afgifte van minder ADH.
Oxytocine wordt via de hypothalamus door de adenohypofyse afgegeven.
Na het eten van veel zout reageert de neurohypofyse door meer ADH af te geven.
Oxytocine stimuleert de contractie van gladde spieren in de melkklieren in de borsten.




Question

7
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.




Question

8
Kies het juiste antwoord.

De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door




Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.




Question

10

Door welk proces wordt het concentratieniveau van de meeste hormonen in het bloed gehandhaafd?