Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Welk hormoon stimuleert de pancreas tot de afgifte van pancreassap?
Question

2

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

3
Welke van de hier genoemde klieren is endocrien?
Question

4

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

6
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

7
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?
Question

8
Kies het juiste antwoord.

De calciumresorptie in de dunne darm wordt geremd door
Vitamine D is nodig bij de werking van
De calciumuitscheiding in de nieren wordt geremd door
De calciumresorptie in de dunne darm wordt gestimuleerd door
De calciumuitscheiding in de nieren wordt gestimuleerd door
De calciumopname door de botten wordt gestimuleerd door
De vrijmaking van calcium uit de botten wordt gestimuleerd door
Question

9
Wat is van toepassing op het RAAS? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.