Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

HGC verhindert het te gronde gaan van het corpus luteum.
Gedurende de hele zwangerschap staat de progesteronproductie op een laag pitje.
Meteen na de eerste klievingsdeling van de zygote vormt het embryo HGC.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap verliest het gele lichaam zijn hormoonproducerende functie.
Na ongeveer drie maanden zwangerschap stopt de productie van HGC.
Question

3

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

4
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

5

Tussen welke normaalwaarden schommelt de glucoseconcentratie van het bloed gedurende een etmaal?
Question

6
Op welke manier beïnvloedt het parathormoon de terugresorptie in de nieren?

Question

7

Wat is van toepassing op het hormonale stelsel en de functie daarvan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Wat zijn neurosecretoire cellen?
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Hydrocortison is een antagonist van insuline.
Hydrocortison werkt remmend op ontstekingsverschijnselen.
Hydrocortison koppelt de ACTH-aanmaak positief terug.
Hydrocortison stimuleert de vorming van antistoffen.
Hydrocortison verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed.
Onder invloed van stress wordt door het bijniermerg meer hydrocortison afgegeven.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.