Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Bij toename van het glucagongehalte daalt de glucoseconcentratie in het bloed.
Glycogeen wordt onder invloed van insuline afgebroken.
Glycogeenopslag vindt voornamelijk in de lever plaats.
Als de bloedsuikerwaarde te laag is, neemt de glucagonproductie toe.
Insuline stimuleert de vorming van glycogeen.
Insuline bevordert de glucoseopname in de cellen.
Question

3
Welke stoffen in het bloed beïnvloeden de aldosteronproductie door de bijnierschors?
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Na de nidatie blijft de concentratie progesteron in het bloed van de vrouw ongeveer op hetzelfde niveau.
Tijdens de zwangerschap wordt de adenohypofyse negatief teruggekoppeld door HGC.
Na de nidatie neemt de concentratie oestron in het bloed van de vrouw sterk af.
Kort na de nidatie verschrompelt het corpus luteum.
Tijdens de zwangerschap stimuleert progesteron de hypofyse tot de vorming van LH.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de bloeddruk
Als je lange tijd niet drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd veel zout eet, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als je in korte tijd heel veel transpireert, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als de osmosensoren een lage osmotische waarde van het bloed registreren, wordt het ADH-gehalte van het bloed
Als je in korte tijd twee liter water drinkt, wordt het ADH-gehalte van je bloed
Als het ADH-gehalte van het bloed toeneemt, wordt de zoutenconcentratie van het bloed
Question

6

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

7
Welk hormoon zorgt er na de nidatie voor dat de menstruatie uitblijft?
Question

8

Onder invloed van ADH vindt in de nieren terugresorptie van water plaats. Waar gebeurt deze terugresorptie?
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Vlak voor de is een piek te zien in de LH-concentratie in het bloed.
Daling van het progesterongehalte in het bloed leidt tot de

In de
wordt het verdikte endometrium onder invloed van progesteron in stand gehouden.
Het endometrium neemt in dikte toe tijdens de
van de menstruele cyclus.
Question

10
Waarom is het noodzakelijk dat het corpus luteum na de nidatie blijft bestaan?