Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Welk hormoon bevordert en handhaaft bij de vrouw de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken?
Question

3

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

4
Wat is van toepassing op oxytocine? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5
Hoe heten de neurosecretoire cellen van de epifyse cerebri en welk hormoon maken ze?
Question

6

Wat gebeurt er als de hypofyse door de concentratie thyroxine in het bloed negatief teruggekoppeld wordt?
Question

7
Wat zijn gonadotrope hormonen?
Question

8

Welk hormoon stimuleert de pancreas tot de afgifte van pancreassap?
Question

9

Wanneer in de menstruele cyclus is de lichaamstemperatuur een halve graad hoger?
Question

10

Hier zijn delen van het mannelijk geslachtsorgaan genoemd. Welke delen passeren spermatozoa op hun weg vanuit de testis naar de penis achtereenvolgens?