Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

De spar is een naaldboom. Welke zin is waar? Klik het goede antwoord aan.